Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.3Læringsmålenes kompetansenivå

Hvert enkelt læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter (type kompetanse), og det er i hvert læringsmål spesifisert nivået på den kompetansen som skal oppnås (kompetansenivå). I tabellen nedenfor er det spesifisert hvilke ord som kan brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for de ulike typene kompetanse.

Alle de foreslåtte læringsmålene bruker ord og uttrykk fra tabellen.

Læringsmålene har tre kompetansenivå og er beskrevet i tabellen under.

Kompetansenivåer

Kompetansenivå

Kunnskap

Ferdigheter

Laveste kompetansenivå

Ha kjennskap til

Ha kjennskap til/kjenne til *

Mellomste kompetansenivå

Ha kunnskap om

Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv. **

Høyeste kompetansenivå

Ha god kunnskap om

Beherske

Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Supervisjon gir mulighet for umiddelbar tilbakemelding i det kliniske arbeidet, og i samarbeid med andre kolleger og annet helsepersonell, der yrkesutøvelsen er overordnet læringen. Kun for et fåtall av læringsmålene er "under supervisjon" foreslått som mellomste ferdighetsnivå.

RAD- og FKM-gruppen sin forståelse av ferdighetsnivåene er slik:

* har deltatt i utførelsen av aktiviteten/prosedyren/behandlingen

** kunne utføre aktiviteten/prosedyren/behandlingen i team/samarbeid med mer erfarne kolleger

Spesialistgruppen innen oral kirurgi og oral medisin har denne forståelsen for de ulike kompetansenivåene:

"Når det gjelder begrepet «god» i uttrykket «ha god kunnskap om» er dette relativt; vil det bli vurdert forskjellig om du spør en spesialist i de ulike medisinske spesialiteter eller en oralkirurg.

Vi har valgt å definere "god" som den kunnskap som er nødvendig og tilstrekkelig for ferdigheten selvstendig å vurdere, der vurdering krever det høyeste teoretiske kompetansenivå."

Læringsaktivitet, -metode og vurderingsform er beskrevet for de ulike læringsmålene. Det samme er hvilke fagspesifikke kurs det vil være hensiktsmessig å samkjøre for tannleger i spesialisering, både på tvers av spesialiteter og på tvers av utdanningsvirksomheter.

Siste faglige endring: 06. mai 2022