Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for å utarbeide ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for tannleger som skal erstatte gjeldende forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (5) og Regler for spesialistutdanning av tannleger fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2014, og justert 2016 (6). Det formelle grunnlaget for reglene er ikke justert i tråd med spesialistforskriften. Resultatet av utredningene i nåværende oppdrag vil ses hen til ved utarbeidelse av ny forskrift.

Hvordan innholdet i reglene erstattes av forskrift inkludert læringsmål, er beskrevet i Erstatning av Regler for spesialistutdanning av tannleger (vedlegg E).

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022