Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Gjeldende regelverk for spesialistutdanning av tannleger

Regelverket er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 5.2.2014, og justert 13.1.2016. I regelverket stilles generelle krav til blant annet utdanningens innhold, varighet, tverrfaglighet, veiledning, skriftlig arbeid og læringsmappe, og i tillegg også nærmere spesifiserte krav til utdanningen i de syv spesialitetene (6).

Videre framgår det at:

"Spesialistutdanning for tannleger skal gis ved universitet eller ved institusjon med godkjent utdanningsprogram. Helsedirektoratet skal godkjenne institusjonens utdanningsprogram innenfor de enkelte spesialiteter. Dette gjelder ikke spesialistutdanning som foregår ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Institusjonen har det faglige ansvar for undervisningen, både den akademiske, teoretiske og kliniske. Deler av undervisningen kan finne sted utenfor institusjonen etter dennes godkjennelse.

Det legges til grunn at spesialistutdanning av tannleger etter hvert blir organisert som en integrert samarbeidsmodell mellom universitetene og de aktuelle regionale odontologiske kompetansesentre."

Spesialistutdanning av tannleger skjer i dag i all hovedsak ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin, må tannlegene i tillegg gjennomføre klinisk tjeneste i helseforetak/somatisk sykehus.

De regionale kompetansesentrene er opprettet for blant annet å ivareta oppgaver som spesialisttannhelsetjeneste og bidra til klinisk praksis (pasientbehandling) for tannleger i spesialisering i samarbeid mellom fylkeskommunene og universitetene, jf. St.meld. nr. 35 pkt. 5.6.2 (1).

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022