Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Gjeldende rett for spesialistutdanning av tannleger

I tillegg til tildelingsbrev 7 for oppdraget presiserer Helse- og omsorgsdepartementet:

"Dette tillegget til tildelingsbrev til Helsedirektoratet er utarbeidet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet skal utarbeide et høringsnotat med utkast til forskrift og regelverk for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av tannleger. Dette arbeidet går parallelt med Helsedirektoratets utredningsarbeid. Det vil ved utarbeidelsen av forslaget være naturlig å se hen til reguleringen av spesialistutdanningen og spesialistgodkjenningen for leger i henhold til spesialistforskriften (4)."

Ved oppstart av oppdraget Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell og etablering av arbeidsgruppen, ble det stilt spørsmål ved om spesialistutdanningen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven eller helsepersonelloven. Helsedirektoratet ba om en avklaring fra Helse og omsorgsdepartementet som ble svart ut 04.12.2019:

"I etterkant har direktoratet henvendt seg til departementet i forbindelse med at det er reist spørsmål knyttet til oppdragets forhold til universitets- og høgskoleloven, kvalifikasjons-rammeverket og nasjonale retningslinjer for helse- og sosialutdanningene. Departementet vil med dette presisere at oppdraget skal ta utgangspunkt i at spesialistgodkjenning og spesialistutdanning av tannleger er hjemlet i helsepersonelloven § 51 og i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (13)."

2.1. Lov om helsepersonell

2.2. Gjeldende regelverk for spesialistutdanning av tannleger

2.3. Lov om universiteter og høyskoler

2.4. Historikk og annet relevant regelverk

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022