Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Utlysning av utdanningsstillinger

Basert på Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger sin utdanningsplan og behovsvurdering, bør antall plasser som lyses ut svare på det samfunnsmessige behovet.

Det samfunnsmessige behovet foreslås ivaretatt ved at Helse- og omsorgsdepartementet (ved Helsedirektoratet) årlig lyser ut et antall utdanningsplasser som universitetene og andre godkjente utdanningsvirksomheter kan søke tilskuddsmidler til og hvor kriterier i regelverket ivaretar samfunnsmessig behov.  

Antall plasser som lyses ut fordeles på og knyttes opp mot fremtidig arbeidssted

  • privat tannhelsetjeneste
  • universiteter med odontologiske læresteder
  • offentlig tannhelsetjeneste inkl. kompetansesentrene
  • regionale helseforetak
  • TAKO-senteret

Særlig bør plassene i den offentlige tannhelsetjenesten stille krav om at søker har anbefaling og skriftlig avtale med offentlig arbeidsgiver på lik linje med tilskuddsordningen Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning, der det stilles krav til arbeidsavtale med bindingstid og lønn/stipend under utdanning som følger kandidaten.

Universitetene har etterlyst en forutsigbarhet med tanke på planlegging av ressurser til spesialistutdanningen.

Utlysning og opptak til spesialistutdanningen må samordnes mellom virksomheter som er godkjent for å tilby utdanningen. Det må foreligge oversikt over hvilke som er godkjent som A- og B-virksomhet, og for hvilke fagområder de kan tilby spesialistutdanning. 

Utdanningsstillinger innen hvert fagområde og eventuelle rekrutteringsstillinger, lyses ut samtidig. Utdanningsplasser innen samme geografiske område bør av faglige og økonomiske hensyn samkjøres. 

Utdanningsstillinger skal lyses ut samlet årlig av aktuelle utdanningsvirksomheter. Søknadsfristen skal formidles i god tid og skal ikke være kortere enn to til tre måneder. Tidligere utlyste utdanningsstillinger som blir ledige (reststillinger), skal lyses ut fortløpende. For å utnytte ressursene, kan det være hensiktsmessig å fylle opp plassene hvis det foreligger kompetente søkere.

Søkernes frist for å akseptere et tilbud etter første tilbudsrunde bør være to uker.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022