Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.5. Opprettelse av stillinger for spesialistutdanning av tannleger

Basert på Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger sin utdanningsplan og bevilgninger i Prop. 1S bør Helse- og omsorgsdepartementet fastsette antall utdanningsplasser. Disse deles mellom universitetene og fylkeskommunale kompetansesentre, basert på søknad til og godkjenning av Helsedirektoratet (beskrevet i kap. 4.2-4.4).

Underlag for antall utdanningsplasser vil være vurdering av behov og dimensjonering av spesialistutdanning av tannleger som den Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger har ansvaret for å utføre.    

Det foreslås å opprette utdanningsstillinger, som også er brukt for kandidater i ordningen dobbelkompetanse i odontologi.

Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger kan bestemme at enkelte av stillingene skal lyses ut med plikttjeneste i et område eller ved en institusjon der det er særlig behov for en tannlegespesialist. Plikttjenesten utformes som bindingstid etter gjeldende regelverk (Hovedtariffavtalen (KS) § 14.3).

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022