Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Fylkeskommunens ansvar for spesialisttannhelsetjenester

Det fylkeskommunale ansvaret etter tannhelsetjenesteloven består dels av et befolkningsansvar og dels av et gruppeansvar (12). Befolkningsansvaret kan deles opp i et folkehelseansvar og et tilgjengelighetsansvar der fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Gruppeansvaret består i å gi nødvendig tannhelsehjelp gjennom et regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte persongrupper i befolkningen (prioriterte grupper). 

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd forstås slik at fylkeskommunen skal sørge for at så vel allmenntannhelsetjenester som spesialisttannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige både for personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og til den øvrige befolkningen som ikke har slike rettigheter. 

Fylkeskommunens ansvar for å sikre tilstrekkelig tilgang på tannhelsetjenester for hele befolkningen i tannhelsetjenesteloven § 1-4 innebærer også en plikt til å samordne den offentlige tannhelsevirksomheten med privat sektor. Videre innebærer ansvaret at fylkeskommunen må ha oversikt over de samlede offentlige og private tannhelseressursene i fylket.

På denne bakgrunnen er det viktig å sørge for at opptaksregler for spesialistutdanning av tannleger mm. er utformet slik at fylkeskommunene kan oppfylle de lovbestemte kravene til tannhelsetjenesten. 

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022