Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avslutning

Rapportene for 2023 følger en mal som er basert på forskriftskravene, som på sikt gjør det mulig å følge utviklingen for utvalgte parametere. Tolkningen av data må gjøres med forsiktighet, da tallene er små. I 2023 ble det gjennomført 119 organdonasjoner, herunder 101 med prosedyren DBD og 18 med prosedyren cDCD. 440 organer ble transplantert til 399 pasienter. Donorsykehusene rapporterer om omfattende internundervisning om organdonasjon. Det arrangeres nasjonale, regionale og lokale fagdager. Donorsykehusene rapporterer gjennomgående om deltakelse på nasjonal fagdag i regi av NOROD, samt NORODs utdanningsprogram I og II. Samlet sett gir rapportene et godt bilde av aktiviteten ved donorsykehusene og transplantasjonsvirksomheten. Rapporteringsmalen etterspør i tillegg til forskriftskravene, opplysninger om donorsykehusene har godkjent og tatt i bruk prosedyren cDCD. 26 av de 27 donorsykehusene som rapporterte opplyser at de har godkjent bruk av prosedyren cDCD, men kun 11 av disse har så langt (gjelder ikke kun 2023) gjennomført prosedyren.

Siste faglige endring: 26. juni 2024