Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referanser

Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​. Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon - (nye metoder.no)

Helsedirektoratet (2023). Sammenstilling av årsrapporter fra donorsykehus og transplantasjonsvirksomheten i 2022. Sammenstilling av årsrapporter fra donorsykehus og transplantasjonsvirksomheten i 2022 - Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2022). Rundskriv om donasjon av organer, celler og vev fra død donor. Donasjon av organer, celler og vev fra død donor - Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet (2015). Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (forskrift om humane organer til transplantasjon). Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (forskrift om humane organer til transplantasjon) - Lovdata

Helsetilsynet (2019). "Når muligheten til å gi kan redde liv." Oppsummeringsrapport etter tilsyn med donorsykehus og transplantasjonsvirksomhet 2015–2018. Rapport fra Helsetilsynet 1/2019.«Når muligheten til å gi kan redde liv» (helsetilsynet.no)

Helsetilsynet (2017). Tilsynsrapport. Rapport etter tilsyn ved Oslo universitetssykehus HF Humane organer beregnet for transplantasjon 2017. Rapport etter tilsyn ved Oslo universitetssykehus HF Humane organer beregnet for transplantasjon 2017 (helsetilsynet.no)

Skauby, Morten Heier, Kristian Heldal, Pål-Dag Line, Dag Wendelboe Sørensen, Arnt E. Fiane, Morten Hagness (2023). Tidsskriftet. "Lengre ventelister for organtransplantasjon." Lengre ventelister for organtransplantasjon | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon, Årsrapport 2023.

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (hjemmeside, 25.06.2024). Slik tar vi vare på pårørende ved organdonasjon - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Oslo universitetssykehus HF og NOROD (2023). Protokoll for organdonasjon. Organdonasjon (NOROD/OUS) (metodebok.no)

Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for transplantasjonskirurgi, Aktivitetstall 2023.Organdonasjon og transplantasjon - aktivitetstall 1. januar- 31. desember 2023 (PDF) (norod.no)

Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for transplantasjonskirurgi, Aktivitetstall 2022.Organdonasjon og transplantasjon - aktivitetstall 1. januar- 31. desember 2022 (PDF) (norod.no)

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Årsrapport 2023. Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon (nasjonaletjenester.no)

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Årsrapport 2022. Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon – 2022 – Forskningsprosjekter (ihelse.net)

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon (2022). Protokoll for organdonasjon. Protokoll for organdonasjon (PDF) (norod.no) 

Siste faglige endring: 27. juni 2024