Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitetstall 2023

Godkjente virksomheter skal etter forskrift om humane organer til transplantasjon § 5 rapportere sine aktiviteter, nærmere bestemt "antall levende og avdøde donorer og type og antall organer som er uttatt, transplantert, kassert og utvekslet med EU- og EØS-medlemsland og tredjeland." Følgende opplysninger er basert på aktivitetstall fra Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for transplantasjonskirurgi (2023) og årsrapport fra Avdeling for transplantasjonsmedisin (2023), samt årsrapportene (2023) fra donorsykehusene (andre kulepunkt).

  • 419 mulige donorer, hvorav 119 ble realisert, 101 med prosedyren DBD og 18 med prosedyren cDCD. 80,7 % var multiorgangivere.
  • 26 av de 27 donorsykehusene som rapporterte har godkjent prosedyren cDCD, men kun 11 av disse har så langt (gjelder ikke kun 2023) gjennomført prosedyren.
  • 440 organer ble transplantert til 399 pasienter, blant annet 237 nyrer (43 fra levende donorer), 92 levre (deler av lever fra én levende donor), 32 hjerter, 37 lunger og fire bukspyttkjertler.
  • Ingen organer ble kassert. 
  • Det ble eksportert 10 hjerter, tre doble lunger, 23 levre, én bukspyttkjertel og 32 nyrer.
  • Det ble importert 10 hjerter, fem doble lunger, 17 levre og 35 nyrer.

Sammenlignende tall 2022-2023

Sammenlignende tall 2022-2023

 

2022

2023

Organdonorer

109

119

Transplanterte organer

418

440

Bruk av prosedyren cDCD

6

18

Bruk av prosedyren DBD

103

101

Utveksling av organer

I de senere år har donasjonsraten vært stabil i Norge (Skauby et. al., 2023). Antall personer på venteliste for organer har derimot økt, særlig for nyretransplantasjoner.

Scandiatransplant (1969) er en samarbeidsorganisasjon for transplantasjonsvirksomhet som omfatter de nordiske landene, fra 1. september 2017 også Estland (Oslo universitetssykehus HF og NOROD, 2023). Formålet med Scandiatransplant er å fremme tilgangen på organer og organisere utveksling av organer til transplantasjon, samt administrere ventelisteregister for medlemslandene. Når det ikke finnes passende mottakere i Skandinavia, tilbys organene til Eurotransplant eller NHS Blood and Transplant (Storbritannia), eventuelt til andre europeiske transplantasjonsorganisasjoner. Scandiatransplant mottar også tilbud om organer fra disse organisasjonene (op.cit.).

Andel transplantasjoner med levende giver har gått betydelig ned, ifølge Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon (2023).

Ett tiltak for å øke andelen transplantasjoner med levende givere er det skandinaviske utvekslingsprogrammet for nyretransplantasjon med nyre fra levende giver - ScandiaTransplant kidney Exchange Program - STEP, der Norge kom med høsten 2022 (Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Årsrapport 2022). Det antas at STEP etter hvert kan bidra til fem til ti ekstra transplantasjoner med levende giver hvert år.

Siste faglige endring: 26. juni 2024