Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Prosedyrer for organdonasjon

Donation after Brain Death (DBD) og controlled Donation after Circulatory Death (cDCD)

I Norge har vi to prosedyrer for donasjon fra avdød donor, der den vanligste er Donation after Brain Death (DBD) som er donasjon når døden inntreffer etter primær hjerneskade, og controlled Donation after Circulatory Death (cDCD) som er donasjon når døden inntreffer som følge av hjerte- og åndedrettsstans (sirkulasjonsstans) (Helsedirektoratet, 2022). cDCD med bruk av Normoterm regional perfusjon (NRP) hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes, ble den 30. august 2021 godkjent som prosedyre av Beslutningsforum for nye metoder (2021).

Levende giver nyre

Det er kun Oslo universitetssykehus HF som utfører donornefrektomi med tanke på nyretransplantasjon fra levende giver. For pasienter som trenger nyreerstattende behandling anses transplantasjon for å være en bedre behandling enn dialyse, med mindre det er medisinske grunner til at transplantasjon ikke kan eller bør utføres. Transplantasjon med nyre fra levende giver gir vanligvis et bedre resultat for mottaker enn transplantasjon med nyre fra avdød giver med hensyn til livskvalitet og livslengde.

Siste faglige endring: 26. juni 2024