Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Vitaminer og mineraler

Gjennomsnittlig behov (AR) og provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR) for vitaminer og mineraler er presentert i tabell 13-16. Verdiene er ment for bruk i vurdering av resultater fra kostholdsundersøkelser. AR angir verdien som bør brukes for å undersøke risikoen for utilstrekkelig inntak av vitaminer og mineraler i en gruppe av individer. Prosentandelen individer som har et inntak under AR indikerer andelen som har en økt risiko for utilstrekkelig inntak. Før man sammenligner inntaksdata med disse referanseverdiene, er det avgjørende å sjekke om inntaksdataene er egnet til dette formålet.

Når vurderingene baseres på provisoriske AR-verdier, bør den økte usikkerheten og det at provisorisk AR ofte er høyere enn AR, tas i betraktning. For noen næringsstoffer er det også hensiktsmessig å inkludere sammenhengen med energiinntak i vurderingen. AR-verdier kan også brukes som et verktøy ved planlegging av kosthold til grupper av mennesker.

En mer detaljert tabell over referanseverdier for barn 1-17 år, oppdelt i alder i 1-årsintervall finnes i NNR 2023, vedlegg 6.

Gjennomsnittlig behov (AR) av vitaminer

Tabell 13 Gjennomsnittlig behov (AR) av vitaminer fordelt på alder og kjønn, angitt per person per dag

Aldersgruppe

Vitamin A RE2

Vitamin D µg

Tiamin mg/MJ

Riboflavin mg

Niacin NE/MJ3

Vitamin B6 mg

Folat  µg

Vitamin C mg

≤6 md.1

   

0,2

 

0,1

50

256

7-11 md.

200

7,5

0,07

0,34

1,3

0,34

704

256

Barn

 

1-3 år

240

7,5

0,07

0,5

1,3

0,5

90

20

4-6 år

270

7,5

0,07

0,6

1,3

0,6

110

30

7-10 år

340

7,5

0,07

0,8

1,3

0,9

160

45

Kvinner

11-14 år

490

7,5

0,07

1,2

1,3

1,1

220

60

15-17 år

500

7,5

0,07

1,3

1,3

1,3

240

75

18-24 år

540

7,5

0,07

1,3

1,3

1,3

250

75

25-50 år

540

7,5

0,07

1,3

1,3

1,3

250

75

51-70 år

530

7,5

0,07

1,3

1,3

1,3

250

75

>70 år

510

7,5

0,07

1,3

1,3

1,3

250

75

Gravide

590

7,5

0,07

1,6

1,3

1,5

4805

75

Ammende

1060

7,5

0,07

1,6

1,3

1,4

380

75

Menn

11-14 år

520

7,5

0,07

1,1

1,3

1,2

200

65

15-17 år

600

7,5

0,07

1,3

1,3

1,5

250

85

18-24 år

630

7,5

0,07

1,3

1,3

1,5

250

90

25-50 år

630

7,5

0,07

1,3

1,3

1,5

250

90

51-70 år

610

7,5

0,07

1,3

1,3

1,5

250

90

>70 år

590

7,5

0,07

1,3

1,3

1,5

250

90

1 Morsmelk alene (fullamming) er den foretrukne ernæring for spedbarn de første seks levemånedene. Verdier for spedbarn 0-6 måneder er provisorisk AR basert på estimert inntak fra morsmelk.
2 RE = Retinolekvivalenter (1 RE = 1 μg retinol = 2 μg β-karoten fra tilskudd, 6 μg β-karoten fra mat, eller 12 μg andre former for karotenoider [provitamin A], f.eks. α-karoten og β-kryptoxantin).
3 NE = Niacinekvivalenter (1 NE = 1 mg niacin = 60 mg tryptofan).
4 Provisorisk AR, ekstrapolert fra fullammede spedbarn i alderen 0-6 måneder.
5 Provisorisk AR basert på adekvat inntak (AI). Folat reduserer risikoen for nevralrørsdefekter. De som planlegger graviditet anbefales derfor et folattilskudd på 400 mikrogram daglig fra minst en måned før befruktning og i svangerskapets første tre måneder, i tillegg til folat fra et variert kosthold.
6 Provisorisk AR basert på AI som er satt til 3 ganger det inntaket som kreves for å forhindre skjørbuk hos spedbarn.

Provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR) av vitaminer

Tabell 14 Provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR)1 av vitaminer fordelt på alder og kjønn, angitt per person per dag

Aldersgruppe

Vitamin E α-TE3

Vitamin K µg

Pantotensyre mg

Biotin µg

Vitamin B12 µg

Kolin mg

≤6 md.2

3

 

1,6

3

0,3

96

7-11 md.

44

5

2,24

44

1,1

1344

Barn

1-3 år

6

10

3,2

16

1,2

119

4-6 år

7

15

3,2

20

1,4

139

7-10 år

7

25

3,2

20

2,0

199

Kvinner

11-14 år

8

35

4,0

28

2,8

276

15-17 år

9

45

4,0

28

3,1

310

18-24 år

8

50

4,0

32

3,2

320

25-50 år

8

50

4,0

32

3,2

320

51-70 år

8

50

4,0

32

3,2

320

>70 år

8

50

4,0

32

3,2

320

Gravide

9

60

4,0

32

3,6

381

Ammende

10

50

5,6

35

4,2

416

Menn

11-14 år

9

40

4,0

28

2,6

259

15-17 år

10

50

4,0

28

3,2

318

18-24 år

9

60

4,0

32

3,2

320

25-50 år

9

60

4,0

32

3,2

320

51-70 år

9

60

4,0

32

3,2

320

>70 år

9

55

4,0

32

3,2

320

1 Provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR) beregnet som 0,8 ganger adekvat inntak (AI), med en antatt variasjonskoeffisient (CV) på 12,5 %. Dette vil sannsynligvis overvurdere det faktiske behovet.
2 Morsmelk alene (fullamming) er den foretrukne ernæring for spedbarn de første seks levemånedene. Verdier for spedbarn 0-6 måneder er provisorisk AR basert på estimert inntak fra morsmelk.
3 α-TE = α-tokoferolekvivalenter (dvs. 1 mg RRR α-tokoferol). Verdiene er basert på et inntak hvor flerumettede fettsyrer utgjør 5 E%.
4 Ekstrapolert fra fullammede spedbarn 0-6 måneder.

Gjennomsnittlig behov (AR) av mineraler

Tabell 15 Gjennomsnittlig behov (AR) av mineraler fordelt på alder og kjønn, angitt per person per dag

Aldersgruppe

Kalsium mg

Kobber µg

Jern mg2

Sink mg2

≤6 md.1

96

160

  

7-11 md.

2503

1803

8

2,5

Barn

1-3 år

400

260

6

3,8

4-6 år

700

300

5

4,8

7-10 år

675

440

7

6,4

Kvinner

11-14 år

9804

600

10

9,0

15-17 år

9804

680

9

10,2

18-24 år

870

700

9

8,1

25-50 år

750

700

9

8,1

51-70 år

750

700

6

7,9

>70 år

750

700

6

7,7

Gravide

800

800

20

9,4

Ammende

800

1000

9

10,5

Menn

11-14 år

9804

570

9

9,2

15-17 år

9804

700

9

11,7

18-24 år

870

700

7

10,6

25-50 år

750

700

7

10,6

51-70 år

750

700

7

10,4

>70 år

750

700

7

10,1

1 Morsmelk alene (fullamming) er den foretrukne ernæring for spedbarn de første seks levemånedene. Verdier for spedbarn 0-6 måneder er provisorisk AR basert på estimert inntak fra morsmelk.
2 Basert på et kosthold med matvarer fra både plante- og dyreriket med et inntak av fytinsyre på omtrent 600 mg/dag.
3 Provisorisk AR ekstrapolert fra fullammede spedbarn i alderen 0-6 måneder.
4 Gjennomsnitt av fysiologiske behov for jenter og gutter i alderen 11–14 og 15–17 år.

Provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR) av mineraler

Tabell 16 Provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR)1 av mineraler fordelt på alder og kjønn, angitt per person per dag

Aldersgruppe

Fosfor mg3

Kalium mg

Magnesium mg

Jod µg

Selen µg

Fluor mg4

Mangan mg

Molybden µg

≤6 md.2

 

320

20

64 - 72

10

 

9,6 µg

 

7-11 md.

140

600

645

64 - 72

155

0,4

0,02 - 0,46

7

Barn

1-3 år

200

700

136

80

15

0,5

0,5

10

4-6 år

350

900

184

80

20

0,8

0,7

16

7-10 år

350

1450

184

80

35

1,2

1,1

24

Kvinner

11-14 år

510

1900

200

100

50

1,9

1,8

38

15-17 år

510

2250

200

100

55

2,3

2,2

48

18-24 år

440

2800

240

120

60

2,6

2,4

52

25-50 år

420

2800

240

120

60

2,6

2,4

52

51-70 år

420

2800

240

120

60

2,5

2,4

52

>70 år

420

2800

240

120

60

2,4

2,4

52

Gravide

430

2800

240

160

75

2,5

2,5

55

Ammende

430

2800

240

160

70

2,5

2,3

51

Menn

11-14 år

510

2050

240

100

50

1,9

1,6

34

15-17 år

510

2700

240

110

70

2,6

2,1

46

18-24 år

440

2800

280

120

70

3,0

2,4

52

25-50 år

420

2800

280

120

70

3,0

2,4

52

51-70 år

420

2800

280

120

70

2,9

2,4

52

>70 år

420

2800

280

120

70

2,8

2,4

52

1 Provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR) beregnet som 0,8 ganger adekvat inntak (AI), med en antatt variasjonskoeffisient (CV) på 12,5 %. Dette vil sannsynligvis overvurdere det faktiske behovet.
2 Morsmelk alene (fullamming) er den foretrukne ernæring for spedbarn de første seks levemånedene. Verdier for spedbarn 0-6 måneder er provisorisk AR basert på estimert inntak fra morsmelk (med unntak fra jod).
3 Beregnet med forutsetning om at anbefalt inntak (RI) av kalsium oppnås.
4 Basert på et tilstrekkelig inntak av 0,05 mg/kg kroppsvekt, ved bruk av referansevekter for befolkningen. For gravide og ammende benyttes kroppsvekt før graviditet.
5 Ekstrapolert fra fullammede spedbarn 0-6 måneder.
6 Intervallet er basert på en ekstrapolering opp fra inntak hos spedbarn 0-6 måneder, gjennomsnitt av observerte inntak i aldersgruppen, og en ekstrapolering ned fra AI for voksne.

Øvre inntaksnivå (UL)

Høye inntak av noen vitaminer og mineraler kan forårsake uønskede helseeffekter eller til og med forgiftningssymptomer. Derfor er det fastsatt et øvre tolerabelt inntaksnivå (upper intake level; UL) for mange vitaminer og mineraler, se tabell 17. For visse næringsstoffer, blant annet retinol (preformert vitamin A), vitamin D, jern og jod, kan langvarig inntak over UL føre til økt risiko for toksiske effekter. For andre næringsstoffer kan uønskede effekter være mildere. For eksempel mage-tarmproblemer eller at omsetning av andre næringsstoffer påvirkes. UL angir den høyeste mengden av et næringsstoff som kan inntas over tid som ikke medfører negative helseeffekter hos mennesker. UL er fastsatt for den generelle befolkningen og varierer som regel mellom ulike aldersgrupper. Verdiene i tabell 17 gjelder for voksne. For videre lesing henvises det til referansene i fotnotene til tabell 17 og til NNR 2023.

For å fastslå om en gruppe individer er i risiko for negative helseeffekter på grunn av høye inntak av et vitamin eller mineral, kan dette undersøkes ved å kartlegge hvor stor andel av gruppen som overskrider UL, og omfanget og varigheten av det høye inntaket. Det er betydelig usikkerhet knyttet til UL for mange næringsstoffer og de bør derfor brukes med forsiktighet for enkeltindivider. For personer som får forskrevet kosttilskudd som del av medisinsk oppfølging gjelder ikke alltid UL.

Bor er et sporstoff som naturlig finnes i mange matvarer og er tilgjengelig som kosttilskudd. Bor er ikke klassifisert som et essensielt næringsstoff, men høye inntak kan føre til negative helseeffekter. Verdien fra den siste vurderingen fra den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, er oppgitt i tabell 17 selv om næringsstoffet ikke omfattes i et eget bakgrunnskapittel i NNR 2023.

Tabell 17 Øvre inntaksnivå (UL) for vitaminer og mineraler for voksne
  

UL per dag

Bor1

mg/d

10

Kalsium1,2

mg/d

2500

Kobber2

mg/d

5

Jod1,2

μg/d

600

Jern3

mg/d

60

Magnesium1,4

mg/d

250

Molybden1

mg/d

0,6

Fosfor2

mg/d

3000

Selen5

μg/d

255

Sink1,2

mg/d

25

Fluor1

mg/d

7

Folsyre (syntetisk)1,2

μg/d

1000

Nikotinamid1,2

mg/d

900

Nikotinsyre1,2

mg/d

10

Vitamin A1,2,6

μg RE/d

3000

Vitamin B67

mg/d

12

Vitamin D1,2

μg/d

100

Vitamin E1,2

mg/d

300

1 Basert på EFSA (2018). Overview on Tolerable Upper Intake Levels as derived by the Scientific Committee on Food (SCF) and the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA).
2 Basert på NNR 2012.
3 Bakgrunnsartikkel om jern (NNR 2023).
4 Gjelder lettløselige magnesiumsalter (f.eks. -klorid, -sulfat, -aspartat og -laktat) og forbindelser som magnesiumoksid i kosttilskudd, vann eller tilsetninger i matvarer, men inkluderer ikke naturlig forekommende magnesium i mat og drikke.
5 Basert på EFSA (2023). EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium.
6 Retinol og retinylestere.
7 Basert på EFSA (2023). EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods, and Food Allergens. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6.

Det er oppdaget feil ved konvertering fra digital rapport til PDF ved bruk av funksjonen "Skriv ut / lag PDF" nedenfor. Vennligst benytt digital versjon av rapport. Feilen vil bli rettet opp så raskt som mulig.

Siste faglige endring: 02. januar 2024