Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Definisjoner av referanseverdier

Tabell 1 Definisjoner av forskjellige referanseverdier
ReferanseverdiDefinisjon

Gjennomsnittlig behov (AR)

Gjennomsnittlig behov (AR, average requirement) er det gjennomsnittlige daglige inntaket av næringsstoffer som anslås å dekke behovene til halvparten av individene i en bestemt gruppe (fordelt etter kjønn, alder, graviditet, amming) i den generelle befolkningen. AR brukes vanligvis for å vurdere om inntaket av næringsstoffer i en gruppe individer er tilstrekkelig. AR benyttes for å fastsette anbefalt inntak (RI).

Anbefalt inntak (RI)

Anbefalt inntak (RI, recommended intake) er det gjennomsnittlige daglige inntaket av næringsstoffer som er tilstrekkelig til å dekke behovene til nesten alle (vanligvis 97,5 %) individer i en bestemt gruppe (fordelt etter kjønn, alder, graviditet, amming) i den generelle befolkningen. RI brukes vanligvis til å planlegge kosthold for grupper og enkeltpersoner. RI kan også brukes som en veiledning for daglig inntak for enkeltpersoner. RI er basert på gjennomsnittlig behov (AR).

Adekvat inntak (AI)

Adekvat inntak (AI, adequate intake) er basert på observerte, eksperimentelt fastsatte eller estimerte inntak av næringsstoffer som antas å være tilstrekkelige. AI har større usikkerhet enn anbefalt inntak (RI), men kan benyttes når RI ikke kan fastsettes. Det forventes at AI vil dekke eller overstige behovene til de fleste individer i en aldersgruppe.

Provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR)

Provisorisk AR (provisional AR) har større usikkerhet enn verdier for gjennomsnittlig behov (AR) og brukes når AR ikke kan fastsettes. Provisorisk AR beregnes ved å multiplisere adekvat inntak (AI) med 0,8.

Anbefalt intervall for energigivende næringsstoffer

Anbefalt gjennomsnittlig daglig intervall for inntak av energigivende næringsstoffer, uttrykt som prosentandel av totalt energiinntak (Energiprosent, E%). Det anbefalte intervallet er assosiert med lav risiko for utvikling av kroniske sykdommer, samtidig som de gir tilstrekkelig inntak av essensielle næringsstoffer. Ved et inntak under eller over disse intervallene er det mulighet for økt risiko for kronisk sykdom, samt økt risiko for utilstrekkelige inntak av essensielle næringsstoffer.

Øvre inntaksnivå (UL)

Øvre inntaksnivå (UL, upper intake level) angir den høyeste mengden av et vitamin eller mineral som kan inntas over tid og som sannsynligvis ikke medfører negative helseeffekter hos mennesker. UL er fastsatt for den generelle befolkningen. Når inntaket overstiger UL, kan den potensielle risikoen for negative helseeffekter øke. Det er betydelig usikkerhet knyttet til UL for mange næringsstoffer og de bør derfor brukes med forsiktighet for enkeltindivider. For personer som får forskrevet kosttilskudd som del av medisinsk oppfølging gjelder ikke alltid UL.

 

Det er oppdaget feil ved konvertering fra digital rapport til PDF ved bruk av funksjonen "Skriv ut / lag PDF" nedenfor. Vennligst benytt digital versjon av rapport. Feilen vil bli rettet opp så raskt som mulig.

Siste faglige endring: 02. januar 2024