Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

De nordiske landene har siden 1980 samarbeidet om å utarbeide anbefalinger for kosthold og inntak av næringsstoffer. Senere har anbefalingene blitt revidert i 1989, 1996, 2004 og 2013. I juni 2023 lanserte Nordisk ministerråd den sjette utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene, NNR 2023.

Arbeidet med NNR 2023 har vært stort og er i dag det mest omfattende vitenskapelige grunnlaget globalt om næringsstoffer og sammenhengen mellom mat og helse. For første gang er også kostholdets påvirkning på klima og miljø integrert.

Norge har ledet arbeidet med NNR 2023, en oppgave som går på rundgang i Norden. Professor Rune Blomhoff ved Universitet i Oslo har vært prosjektleder, og har sammen med flere hundre nordiske og internasjonale forskere jobbet i fem år med å ferdigstille arbeidet.

De nordiske ernæringsanbefalingene utgjør det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale referanseverdier for energi og næringsstoffer, og for matvarebaserte kostråd.

I NNR 2023 er alle referanseverdier beregnet på nytt med oppdatert metodikk og flere næringsstoffer har fått referanseverdier for første gang.

Denne rapporten avløser anbefalingene om energi og næringsstoffer i «Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» fra 2014. I løpet av 2024 vil Helsedirektoratet publisere reviderte kostråd som baseres på NNR 2023.

 

Oslo, november 2023

Linda Granlund
Divisjonsdirektør

Det er oppdaget feil ved konvertering fra digital rapport til PDF ved bruk av funksjonen "Skriv ut / lag PDF" nedenfor. Vennligst benytt digital versjon av rapport. Feilen vil bli rettet opp så raskt som mulig.

Siste faglige endring: 02. januar 2024