Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn og formål

De nye norske referanseverdiene for energi og næringsstoffer utgis av Helsedirektoratet og er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendations 2023 (NNR 2023).

De primære målgruppene for referanseverdiene er personer som arbeider med spørsmål knyttet til kosthold innen utdanningssektoren, helsesektoren og matvarebransjen.

Referanseverdiene for energi og næringsstoffer er utarbeidet for grupper av individer i den generelle befolkningen i Norden. De er hovedsakelig utarbeidet for å brukes ved planlegging av kosthold for grupper og for vurdering av gruppers næringsinntak. De kan også brukes som grunnlag for undervisning og opplysning, og for utforming av politikk om kosthold.

Referanseverdiene uttrykkes som mengde per dag, men gjelder gjennomsnittsinntaket fra kostholdet i minst en uke, siden sammensetningen av kostholdet varierer fra måltid til måltid og fra dag til dag.

For de energigivende næringsstoffene fett, karbohydrater og protein oppgis intervaller for anbefalt inntak. For vitaminer og mineraler oppgis gjennomsnittlig behov (AR), anbefalt inntak (RI), adekvat inntak (AI), provisorisk gjennomsnittlig behov (provisorisk AR) og øvre grense for inntak (UL).

I NNR 2023 er aldersgruppene endret sammenlignet med NNR 2012. Aldersgruppene er tilpasset og harmonisert med den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Ny kunnskap og endret metodikk har ført til at anbefalingen har blitt hevet for tolv næringsstoffer og senket for to. For ni av disse 14 næringsstoffene er referanseverdien endret vesentlig sammenlignet med NNR 2012, dette gjelder vitamin E, vitamin B6, folat, vitamin B12, vitamin C, tiamin, kalsium, sink og selen, se tabell 18. I tillegg har syv vitaminer og mineraler fått fastsatt verdi for første gang. Dette gjelder vitamin K, biotin, pantotensyre, kolin, mangan, molybden og fluor, se tabell 19.

Rapporten omfatter:

  • Referanseverdier for energiinntak.
  • Referanseverdier for fordeling av energigivende næringsstoffer (fett, karbohydrat, protein) som andel av totalt energiinntak, og anbefalinger for inntak av kostfiber.
  • Referanseverdier for inntak av vitaminer, mineraler og salt, og omtale av kosttilskudd.

For mer grundig informasjon om det vitenskapelige grunnlaget og metodikken for fastsettelse av referanseverdiene, henvises det til NNR 2023.

For å henvise til NNR 2023 skal følgende benyttes:

Blomhoff, R., Andersen, R., Arnesen, E.K., Christensen, J.J., Eneroth, H., Erkkola, M., Gudanaviciene, I., Halldorsson, T.I., Høyer-Lund, A., Lemming, E.W., Meltzer, H.M., Pitsi, T., Schwab, U., Siksna, I., Thorsdottir, I. and Trolle, E. Nordic Nutrition Recommendations 2023. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2023.

1.1. Definisjoner av referanseverdier

Det er oppdaget feil ved konvertering fra digital rapport til PDF ved bruk av funksjonen "Skriv ut / lag PDF" nedenfor. Vennligst benytt digital versjon av rapport. Feilen vil bli rettet opp så raskt som mulig.

Siste faglige endring: 02. januar 2024