Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Kompetanse- og personellutvikling i deltjenestene

Ressursbruken i kommunal helse- og omsorgstjeneste fordeler seg svært ulikt mellom de ulike deltjenestene. Omsorgstjenesten står for nærmere 90 prosent av årsverkene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er samtidig også viktig å følge med på utviklingen i årsverk for leger, fysioterapeuter og psykologer som yter tjenestene utenfor omsorgstjenestene, i og med at disse har et lovpålagt ansvar for sine tjenestemottakere.

3.1. Omsorgstjenesten

3.2. Kommunehelsetjenesten

3.3. Psykisk helse- og rustjeneste

Siste faglige endring: 13. desember 2021