Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Psykisk helse- og rustjeneste

SINTEF utfører årlig datainnsamling om psykisk helse- og rusarbeid i kommunene på oppdrag fra Helsedirektoratet. I rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene[1] redegjør SINTEF for antall årsverk i tjenestene mellom 2016 og 2020. I denne perioden har det vært rapportert om 2.633 nye årsverk, som tilsvarer en økning i årsverk på 17,2 prosent. Økningen har vært høyere for tiltak rettet mot barn og unge enn for tiltak rettet mot voksne, med en økning på 25,4 prosent mot 17,2 prosent. Fra 2019 til 2020 har totalt antall årsverk økt med 107, som tilsvarer en økning på 1 prosent. Fra 2019 til 2020 var også veksten i årsverk høyere for tiltak rettet mot barn og unge (2,2 prosent) enn for tiltak rettet mot voksne (0,7 prosent).

Tabell 16: Årsverk i psykisk helse- og rustjenester, 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Endring i %

2016-2020

2019-2020

Voksne

11063

11534

12563

12872

12966

17,2 %

0,7 %

Barn og unge

2873

3099

3331

3527

3603

25,4 %

2,2 %

Totalt

13936

14633

15894

16399

16569

18,9 %

1,0 %

Kilde: SINTEF

 

[1] Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene, https://www.regjeringen.no/contentassets/d7875972fb5843ef92a3d20ebbe32e1c/endeligrapportis24_8_2020.pdf

Siste faglige endring: 13. desember 2021