Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Færre sykebesøk siste tertial

Det var en økning i antall sykebesøk under pandemien. Nå ligger antallet på det samme nivået som før pandemien. Fastlegene utførte 47 prosent av alle sykebesøk 2 tertial 2022.

Samlet antall sykebesøk utført av fastlege og legevaktslege var noe lavere i 2.tertial 2022 sammenlignet med tidligere år. Totalt antall sykebesøk i 2.tertial 2022 var 9 prosent lavere enn i 2.tertial 2019 (før pandemien).  

Antall sykebesøk utført av fastlege var lavere i 2.tertial 2022 sammenlignet med 2. tertial i 2021 (23 prosent) og 2020 (40 prosent). Også sammenlignet med 2019 har fastleger reist i færre sykebesøk i 2.tertial 2022. Nedgangen fra 2019 finner man i alle fylker, samt både i befolkningsrike kommuner og kommuner med få innbyggere (Vedleggstabell V18).

For legevakt er antallet sykebesøk utført i 2.tertial 2022 tilnærmet likt nivået i 2019.

På fylkesnivå er det stor variasjon i utvikling i sykebesøk utført av legevaktslege fra 2019 til 2022. For Innlandet økte antall sykebesøk med 79 prosent fra 2.tertial 2019, mens for Møre og Romsdal har antallet gått ned med 25 prosent. Antall sykebesøk av legevakt har gått ned for kommuner under 10 000 innbyggere, mens for kommuner med innbyggertall over 10 000 har antall sykebesøk økt fra 2019 til 2022 (Vedleggstabell V19). Sammenlignet med 2020 og 2021 var antall sykebesøk av legevakt 13 prosent lavere for 2.tertial 2022.

Figur 3.22. Antall sykebesøk av fastlege og legevakt fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022..png
Figur 3.2. Antall sykebesøk av fastlege og legevakt fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022. Kilde: KPR.
Figur 3.33. Utvikling i antall sykebesøk av legevakt og fastlege per tertial for Norge totalt. Prosentendring fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022. 1.tertial 2019 er satt som null..png
Figur 3.3. Utvikling i antall sykebesøk av legevakt og fastlege per tertial for Norge totalt. Prosentendring fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022. 1.tertial 2019 er satt som null. Kilde: KPR.

 

Siste faglige endring: 27. september 2023