Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Stabil utvikling i konsultasjoner hos fastlege fra 2021 til 2022

 

Foreløpige tall viser at totalt antall konsultasjoner hos fastlege så langt i 2022 (1+2 tertial) har vært omtrent på nivå med 2021, men høyere enn før pandemien (2019)[1]. I 2.tertial 2022 var rundt 20 prosent av alle konsultasjoner hos fastlegen en e-konsultasjon. Dette er lavere enn for tilsvarende tertial i 2021 og 2020, men langt over nivået fra før pandemien (2019). Telefonkonsultasjoner inngår fortsatt i e-konsultasjonstaksten.

Antall e-konsultasjoner var lavere i 2.tertial 2022 sammenlignet med tilsvarende tertial i både 2020 (10 prosent) og 2021 (19 prosent), men var betydelig høyere sammenlignet med tilsvarende tertial i 2019 (før pandemien). Fylket med størst økning i antall e-konsultasjoner (fra 2019) er Møre og Romsdal, mens lavest økning finner man i Vestland (se tabell i vedlegg). Økningen i antall e-konsultasjoner (fra 2019) er størst i de minste kommunene (innbyggertall under 4 999 innbyggere) (Vedleggstabell V 17).

Antall fysiske konsultasjoner hos fastlege var lavere i 2.tertial 2022 enn tilsvarende tertial i 2021 (2 prosent) og i 2019 (16 prosent). Samlet antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner med fastlege var 6 prosent lavere enn tilsvarende tertial i 2021. Dette kan delvis forklares av mange luftveiskonsultasjoner med fastlegen denne perioden, antakelig grunnet reduserte tiltak mot covid-19[2]. Totalt antall konsultasjoner med fastlegen var litt høyere per 2.tertial 2022 sammenlignet med 2019 (3 prosent). Det forventes at forskjellen er noe større på grunn av mulig etterslep i data.

Figur 3.1. Antall e-konsultasjoner og fysiske konsultasjoner med fastlege. Fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022..png
Figur 3.1. Antall e-konsultasjoner og fysiske konsultasjoner med fastlege. Fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022. Kilde: KPR.

 

[1] Det forventes at antall konsultasjoner for 2.tertial 2022 er noe større på grunn av etterslep i registrering av regninger inn til Helfo. 

[2] https://www.fhi.no/hn/statistikk/sykdomspulsen/luftvegar/#kommentarar-til-sykdomspulsen-luftvegskonsultasjonar

Siste faglige endring: 30. januar 2024