Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Litt nedgang i antall konsultasjoner ved legevakten

Antall fysiske konsultasjoner hos legevakt har så langt i 2022 (1. og 2. tertial) vært litt lavere enn samme perioder i 2021 og 2020 og også sammenlignet med 2019 (før pandemien). 12 prosent av alle konsultasjoner i 2.tertial 2022 ble utført på dagtid. Samlet for 1. og 2. tertial var det 8 prosent flere legevaktkonsultasjoner på dagtid i 2022 sammenlignet med før pandemien, mens antall konsultasjoner på kveldstid er redusert med 14 prosent siden 2019.  

I 2.tertial 2022 ble 88 prosent av legevaktkonsultasjonene utført på kveldstid, mens 12 prosent ble utført på dagtid. Dette er omtrent på nivå med 2019. I 2 tertial 2020 var antall og andel konsultasjoner på dagtid på sitt høyeste under pandemien (20 prosent).

Totalt antall fysiske konsultasjoner hos legevakt er hittil i 2022 noe under nivået i 2019. Samlet for 1 og 2 tertial var det 8 prosent flere legevaktkonsultasjoner på dagtid i 2022 sammenlignet med før pandemien, mens antall konsultasjoner på kveldstid er redusert med 14 prosent siden 2019. På grunn av etterslep i innsendte regninger til Helfo kan forskjellen være litt mindre. 

Ser vi bare på 2.tertial 2022 var det 15 prosent færre fysiske konsultasjoner totalt sammenlignet med tilsvarende tertial i 2019, og henholdsvis 12 og 6 prosent færre konsultasjoner sammenlignet med 2021 og 2020. Antall konsultasjoner på dagtid var tilnærmet lik samme tertial 2019, mens antall konsultasjoner på kveldstid var lavere (17 prosent).

Figur 3.5 viser at det skjedde en endring i utviklingsmønsteret for konsultasjoner hos legevakt på samme tidspunkt som pandemien traff. Om denne endringen alene skyldes pandemien er vanskelig å si, men sammenfallet i tid er tydelig. Pandemien i seg selv, men også de omfattende tiltakene som ble innført kan ha påvirket aktivitetsnivået på legevaktene.

For konsultasjoner med legevakt på dagtid er det store variasjoner mellom fylkene i utvikling. Vestfold/Telemark har en økning på 44 prosent fra 2019 til 2022, mens for Møre og Romsdal har antall konsultasjoner med legevakt på dagtid gått ned med 50 prosent (Vedleggstabell V20). Det er også store variasjon med kommunestørrelse (befolkning). For kommuner med befolkning mellom 2 000 og 4 999 innbyggere har andelen konsultasjoner med legevakt på dagtid økt fra 2,2 prosent i 2019 til 11 prosent i 2022.

Det har vært en nedgang i konsultasjoner med legevakt på kveldstid for alle fylker og alle kommunestørrelser fra 2019 til 2022 (Vedleggstabell V21). En tidligere analyse viste at bruken av legevakt på dagtid målt per innbygger var større for kommuner med høy sentralitet (som gruppe) enn kommuner med lav sentralitet, mens det var omvendt for konsultasjoner på kveld[1].

Figur 3.4.4 Antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt per tertial fra 1.tertial 2019 til 4.tertial 2022..png
Figur 3.4 Antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt per tertial fra 1.tertial 2019 til 4.tertial 2022. Kilde: KPR.  
Figur 3.55 Prosent endring i antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt per tertial for Norge totalt..png
Figur 3.5 Prosent endring i antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt per tertial for Norge totalt. Fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022. 1.tertial 2019 er satt som 0. Kilde: KPR.  

 

Siste faglige endring: 27. september 2023