Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.6. Tidsbegrensede institusjonstjenester i ulike aldersgrupper og helsefellesskap

I løpet av 2021 mottok om lag 72 000 personer en eller flere tidsbegrensede institusjonstjenester, noe som utgjør 1,3 prosent av befolkningen. Av disse var 56 prosent 80 år eller eldre, og totalt 84 prosent 67 år eller eldre.

I løpet av 2021 brukte 302 personer per 1 000 innbyggere blant de i alderen 90 år og eldre en eller flere tidsbegrensede institusjonstjenester. Raten var 135 blant personer i alderen 80 til 89 år og 31,9 blant de i alderen 67-79 år. 

Antallet mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester var gjennomgående lavere under pandemien (2020 og 2021) enn før pandemien for alle aldersgruppene bortsett fra de yngste. Den prosentvise nedgangen i antall brukere var 5,8 prosent blant de i alderen 80 år og eldre, og 2,1 prosent blant de i alderen 50-66 år i perioden fra 2018 til 2021. Reduksjonen var størst fra 2019 til 2020, men det var også gjennomgående en svak nedgang fra 2018 til 2019. I perioden fra 2020 til 2021 var det igjen en svak vekst i antall tjenestemottakere for alle aldersgruppene. 

Figur 5: Antall mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021
Figur 5: Antall mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021

Helse Nord hadde i hele perioden (2018-2021) høyest antall personer per 1 000 som mottok en eller flere tidsbegrensede institusjonstjenester i befolkningen totalt, mens Helse Vest hadde lavest rate. Blant de ulike helsefellesskapene var raten i 2021 høyest i Østfold, om lag 2 ganger høyere enn i Oslo som var det området med lavest rate. 

I samtlige regioner, og i 15 av 19 helsefellesskap, var det færre per innbygger i befolkningen som benyttet tidsbegrensede institusjonstjenester i 2021 enn 2018. Den sterkeste nedgangen sammenfaller gjennomgående med pandemiåret 2020. Fra 2020 til 2021 var det en økning i raten i alle regionene unntatt Helse Midt. Blant helse­fellesskapene var den en økning i 15 av 19 områder fra 2020 til 2021. 

Dersom vi ser på befolkningen i alderen 80 år og eldre var den prosentvise reduksjonen i raten fra 2018-2021 gjennomgående høyere enn for befolkningen totalt. Men også for denne aldersgruppen har det vært en økning i raten siste året i de fleste helsefellesskapene (14 av 19).  Antallet mottakere av tidsbegrensede institusjons­tjenester per innbygger blant de eldste var i 2021 høyest i Helse Vest og lavest i Helse Nord. Variasjonen mellom helsefellesskapene var litt større i 2020 enn øvrige år for denne aldersgruppen.

Figur 6: Antall mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 6: Antall mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 7: Antall mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap, blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021
Figur 7: Antall mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap, blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021

Sist faglig oppdatert: 10. august 2022