Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.7Langtidsopphold i institusjon i ulike aldersgrupper og helsefellesskap

Rundt 46 000 personer bodde på langtidsplass i institusjon hele eller deler av 2021. Dette utgjør 0,8 prosent av befolkningen. Brukerne av langtidsplass i institusjon er i hovedsak eldre personer, hvorav om lag 3 av 4 er over 79 år.

Over en tredjedel av befolkningen i alderen 90 år og eldre, og i underkant av 10 prosent av befolkningen fra 80-89 år hadde en langtidsplass i institusjon i 2021.  

Det har vært årlig reduksjon i raten i perioden 2018 til 2021 for de i alderen 80 år og over. Blant de under 80 år har det vært mindre endringer i perioden. Siden reduksjonen var omtrent like sterk fra 2018 til 2019 som fra 2019 til 2020, er det ingen tydelige holdepunkter for at dette har sammenheng med pandemisituasjonen.  

Figur 8: Antall mottakere av langtidsopphold i institusjon per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021
Figur 8: Antall mottakere av langtidsopphold i institusjon per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021

I regionene var antall mottakere av langtidsopphold i 2021 i institusjon per 1 000 innbyggere høyest i Helse Nord og lavest i Helse Sør-Øst. Blant helsefellesskapene var det høyest rate i UNN-området (10,8) og lavest i området for Akershus universitets­sykehus (7,0). I perioden 2018 til 2021 gikk raten ned i samtlige regioner og alle helsefellesskap unntatt Østfold, Oslo, Helse Fonna-området og Nord-Trøndelag.  

For aldersgruppen 80 år og eldre var det sterkere nedgang i raten i perioden fra 2018 til 2021 enn for befolkningen totalt i alle områdene. Det var også relativt store forskjeller mellom helsefellesskapene, med lavest rate i Nord-Trøndelag (109) og høyest rate i Oslo (168). I alle regionene og de fleste (15 av 19) helsefellesskapene var det også en nedgang i raten fra 2020 til 2021 for denne aldersgruppen. Variasjonen mellom helsefellesskapene har blitt litt mindre i perioden 2018-2021 for denne aldersgruppen.

Figur 9: Antall mottakere av langtidsopphold i institusjon per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 9: Antall mottakere av langtidsopphold i institusjon per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 10: Antall mottakere av langtidsopphold i institusjon per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap, Blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021
Figur 10: Antall mottakere av langtidsopphold i institusjon per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap, Blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021

Siste faglige endring: 10. august 2022