Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.8. Bolig for helse- og omsorgsformål i ulike aldersgrupper og helsefellesskap

I 2021 bodde ca. 49 000 personer i Norge i en bolig som kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål. Dette utgjør 0,9 prosent av befolkningen. Om lag 40 prosent av dem er i alderen 80 år eller eldre, mens 24 prosent er under 50 år.

Raten for bruk av boligtilbud var gjennomgående lavere i 2021 enn i 2018 for alle alders­gruppene bortsett fra de yngste. På grunn av endring i registrering i 2019 må imidlertid tidsserien for bruk av boligtilbud tolkes med noe varsomhet.

Figur 11: Antall mottakere av boligtilbud som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021
Figur 11: Antall mottakere av boligtilbud som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021

I 2021 var antall brukere per 1 000 innbyggere av bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål høyest i region Nord (11,2) og lavest i region Vest (7,8). Det var relativt store variasjoner mellom helsefellesskapene der høyeste rate (Helgeland) var omtrent 4 ganger høyere enn laveste rate (Oslo) for hele befolkningen. For befolkningen 80 år og over hadde Helgeland høyest nivå med 139 per 1 000 innbyggere, omtrent 3 ganger så høyt nivå som området tilknyttet Akershus Universitetssykehus. 

Fra 2018 til 2021 var den en nedgang i raten for alle regionene og for 13 av 19 Helsefellesskap. Fra 2020 til 2021 ble raten redusert i 11 av helsefellesskapene om man ser på befolkningen totalt. Blant de i alderen 80 år og eldre var ble raten redusert i henholdsvis 15 og 11 av helsefellesskapene fra 2018 til 2021 og fra 2020 til 2021. For de i alderen 80 år og eldre var raten for bruk av boligtilbud i 2021 høyest i Helse Midt, og lavest i Helse Vest. Variasjonen mellom helsefellesskapene har blitt litt redusert i perioden fra 2018-2021 for denne aldersgruppen.  

Figur 12: Antall mottakere av boligtilbud som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 12: Antall mottakere av boligtilbud som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 13: Antall mottakere av boligtilbud som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap, blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021
Figur 13: Antall mottakere av boligtilbud som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap, blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021

 

Sist faglig oppdatert: 10. august 2022