Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.9Velferdsteknologi i ulike aldersgrupper og helsefellesskap

Nær 116 000 personer i Norge benyttet velferdsteknologi i 2021, noe som utgjør 2,1 prosent av befolkningen. Om lag 7 av 10 av disse er i alderen 80 år eller eldre. Totalt hadde rundt en tredjedel av de i alderen 80 år eller eldre benyttet velferdsteknologi i løpet av 2021. 

Antallet som brukte velferdsteknologi, økte i perioden fra 2018 til 2021 i alle aldersgruppene.[13] For de i alderen 80 år eller eldre var økningen på 11 prosent. Det var en underrapportering av denne type tjeneste i 2019, som bidrar til at ratene for dette året er kunstige lave. Videre var det en økning i raten fra 2020 til 2021 som indikerer at bruken av velferdsteknologiske løsninger også økte under pandemien.

Figur 14: Antall mottakere av velferdsteknologi per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021
Figur 14: Antall mottakere av velferdsteknologi per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021

Antall per 1 000 innbyggere som mottok velferdsteknologi i 2021 var høyest i Helse Midt (25,9) og lavest i Helse Vest (18,6). I helsefellesskapet med høyest nivå var det om lag dobbelt så mange som hadde tilgang på en eller flere velferdsteknologiske tjenester enn i området med lavest nivå.

I alle regionene, og i alle helsefellesskapene unntatt Vestre Viken, var det flere som mottok velferdsteknologi i 2021 enn i 2018. Blant regionene var det sterkest vekst i Helse Vest og Helse Nord, noe vi også finner om vi kun ser på befolkningen i alderen 80 og eldre. Blant den eldste aldersgruppen (80 år og over) hadde 15 av 19 helse­fellesskap en økning i raten for bruk av velferdsteknologi fra 2018 til 2021. Velferds­teknologi har også blitt benyttet av flere i 2021 enn 2020 i alle regionene og de fleste helsefellesskapene, både blant befolkningen totalt og de i alderen 80 og eldre. Blant de eldste har variasjonen mellom helsefellesskapene blitt litt mindre i perioden fra 2018 til 2021.

Figur 15: Antall mottakere av velferdsteknologi per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 15: Antall mottakere av velferdsteknologi per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 16: Antall mottakere av velferdsteknologi per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021
Figur 16: Antall mottakere av velferdsteknologi per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021

 

Fotnoter

[13] Noen større kommuner meldte om overrapportering av velferdsteknologi i 2020.  

Siste faglige endring: 10. august 2022