Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Tilgang til personell og kritisk kompetanse

Gjennom pandemien har kommunene rapportert til staten via statsforvalterne om situasjonen for den samlede helse- og omsorgstjenesten i kommunene, blant annet om personell- og ressurssituasjonen i helse- og omsorgstjenestene. Tallene gir en indikasjon på om kommunene vurderer situasjonen som god, utfordrende eller kritisk. Figuren under viser svarene fra kommunenes rapportering om tilgang til personell og kritisk kompetanse fra uke 46 i 2021 til uke 16 i 2022. Tallene viser at flere rapporterer om kritisk eller utfordrende tilgang til personell i uker med høyt smittetrykk og strenge smitteverntiltak. For å rapportere "utfordrende" skal situasjonen være betydelig belastet og med økning i sykdomsbyrden, mens "kritisk" benyttes når situasjonen er overbelastet med svikt i tjenestene og smitten kan påføre befolkningen en betydelig sykdomsbyrde.

Figur 22: Kommunenes rapportering om tilgang til personell og kritisk kompetanse. Uke 46 i 2021 til uke 16 i 2022.
Figur 22: Kommunenes rapportering om tilgang til personell og kritisk kompetanse. Uke 46 i 2021 til uke 16 i 2022.

Kilde: Helsedir.no/Ukesrapporter fra Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 10. august 2022