Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.4Opplæring i smittevern

Opplæring i smittevern ble et viktig område fra pandemiutbruddet. Det er grunn til å tro at pandemien har bidratt til viktig læring og økt kunnskap i hygiene og smittevern, men dette er ikke en entydig erfaring. I en doktorgrad ved OsloMet ble etterlevelse av håndhygiene på sykehjem observert i perioden februar - mars 2021. De fant at håndhygiene ble utført riktig i mer enn 58 prosent av tilfellene og at andelen sank noe i perioden. De konkluderer med at til tross for pandemien ble god håndhygiene ikke opprettholdt over tid.[67] Flere grunner oppgis som forklaring på dette, som plassering av håndsprit, økt vaksine­dekning og at bruk av hansker førte til dårligere håndhygiene. De så også at personellet med høyere utdanning oftere utførte håndhygiene enn de med liten eller ingen formell utdannelse.

Pandemien synliggjorde hvor viktig rengjøringspersonalet er for smittevern på sykehjemmene. I studien til SOF[68], ble manglende integrasjon av renholdere i personalet som helhet kommentert som et problem av flere. SOF konkluderte derfor med at renhold bør integreres mer i den daglige driften. De anbefaler at  "(-) drift og renhold får en tydeligere plass i smittevernstrategier på kommunalt- så vel som enhetsnivå."[69]

 

Fotnoter

[67] OsloMet (2022). Forskningsartikkel "Mangelfull håndhygiene på sykehjem gjennom pandemien". Fakultet for helsevitenskap. Publisert 15.03.22 Forskningsnyheter

[68] Senter for omsorgsforskning (2021). Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

[69] Ibid. (s.3)

Siste faglige endring: 10. august 2022