Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Behov for tydelig informasjon

Noen av de spurte i studien til SOF[64] kommenterte at det var vanskelig å holde seg oppdatert på smittevernplaner og prosedyrer, og at det i en periode kom uoversiktlig og til dels motstridende informasjon fra kommunen sentralt. Dette bekreftes også av Nasjonalforeningen for folkehelsen, som melder om ulik praksis med besøksregler fra sykehjem til sykehjem i samme kommune med samme smittepress.[65] At retningslinjer ble hyppig endret og var vanskelig å holde styr på, ble også rapportert i en kvalitativ studie blant sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie.[66] Uklar eller motstridende informasjon kan ha gjort arbeidet mer krevende for de ansatte og kan ha påført pasienter, brukere og pårørende større belastning enn nødvendig.

 

Fotnoter

[64] Ibid.

[65] Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelse. Innspill til Helsedir. 31.03.22. 

[66] Silje Birkeland Ege, Jonas Debesay (2022) Omstilling i sykehjem og hjemmesykepleie under   covid-19-pandemien Sykepleien Forskning 2022:17.

Siste faglige endring: 10. august 2022