Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.5Sosial kontakt og økt digital helsekompetanse for eldre

For å heve den digitale kompetansen blant eldre, har Helsedirektoratet tilskudds­­ordningen Utprøving av teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap, bedre helsekompetansen, og for å gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester. Ordningen er tidligere følgeevaluert.[92]  Tilskuddet er i 2021 gitt til tre ideelle organisasjoner.

Under pandemien ble tilskuddsordning Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen etablert (tiltakspakke for sårbare eldre. 2020-2021). I 2021 ble det gitt tilskudd til 35 prosjekter, som omfattet 63 kommuner, ett IKS og 8 frivillige organisasjoner.

 

Fotnoter 

[92] Nasjonalt senter for e-helseforskning. Faktaark 02-2019. Sosial digital kontakt – et år etter

 

Sist faglig oppdatert: 10. august 2022