Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Bygningsmessige forhold – erfaringer fra pandemien

t tydelig mål i plan for omsorgssektoren, Omsorg 2020,[93] var at fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra de behov morgendagens brukere har; alle aldersgrupper med behov for helse- og omsorgstjenester. Noen er inne til korttids­rehabilitering, noen skal tilbringe livets siste dager der og andre skal leve et langt liv der. Dette krever et mangfold av boformer for best mulig bo- og livskvalitet for beboerne. Moderne og godt utstyrte lokaler er samtidig avgjørende for effektiv drift og et godt arbeidsmiljø for de som arbeider i denne sektoren.

 

Fotnoter

[93] Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020. Omsorg 2020

7.1. Investeringstilskudd til sykehjem og heldøgns omsorgsplasser

7.2. Bygningsmessige konsekvenser for pandemien

Siste faglige endring: 10. august 2022