Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Kan plagene skyldes flåttbårne sykdommer?

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer å foreta et systematisk litteratursøk for å kartlegge eksisterende forskning på laboratorie-diagnostikk av flåttbårne sykdommer. Folkehelseinstituttet utførte oppdraget ved to deler.

I del 1 av litteratursøket var formålet å identifisere forskning på metoder for laboratoriediagnostikk av personer med langvarige plager etter borreliose, skogflåttencefalitt (TBE), eller syv av de andre flåttbårne sykdommene: anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum), rickettsioser (Rickettsia helvetica), neoehrlichiose (Candidatus Neoehrlichia mikurensis), babesiose (Babesia-arter), tilbakefallsfeber (Borrelia miyamotoi), harepest (Francisella tularensis) og bartonelloser (Bartonella-arter).

I del 2 av litteratursøket var formålet å identifisere forskning på flere, samtidige flåttbårne infeksjoner ved flåttbitt inkludert borreliose, TBE og de flåttbårne sykdommene nevnt over.

Et systematisk søk etter relevant forskning publisert mellom 2007 og 2018 ble utført. Studiene er vurdert i forhold til metodiske kvaliteter og oppsummerte resultat.

I del 1 – laboratoriediagnostikk – ble 458 referanser inkludert og sortert etter type flåttbåren infeksjon og studiedesign (diagnostiske studier, kasuistikker og case-serier). Publisert av Folkehelseinstituttet 2019.

I del 2 – flere samtidige flåttbårne infeksjoner – ble 4 systematiske oversikter, 11 ikke-systematiske oversiktsartikler, 15 diagnosestudier, 50 forekomststudier og 25 kasuistikker sett nærmere på. Det videre arbeidet, med gjennomgang av aktuelle artikler i fulltekst, gjøres av en gruppe på 10 eksperter fra Sverige og Finland. Arbeidet følges av observatører fra flere helsemyndigheter (Folkehelseinstituttet i Norge, Sosialstyrelsen i Sverige, Helsedirektoratet i Norge og det svenske Läkemedelsverket). 58 artikler er inkludert til en systematisk gjennomgang etter QUADAS-protokollen (diagnostiske studier) og AMSTAR-protokollen (systematiske vurderinger). Følgende artikler ble ikke inkludert i gjennomgangen: case-studier, case-serier, artikler skrevet på andre språk enn engelsk, ikke-systematiske gjennomganger, artikler som omhandler metoder som ikke er ment for human diagnostikk og studier der bare abstrakter er tilgjengelige. De 58 artiklene er vurdert uavhengig av minst to eksperter fra gruppen. Ved uenighet har ytterligere en ekspert blitt involvert med tanke på en konsensus-vurdering.

Fra hver artikkel ble følgende data hentet: En kort beskrivelse av hver test som er blitt vurdert, hvilket antigen eller mål som er brukt i testen, hvilken referansetest som er brukt, og hvis en referansetest er tilgjengelig; antall prøver som er inkludert i studien, samt studiepopulasjonen. Risiko for bias er vurdert i hver studie. Resultatene er forventet publisert i 2020.

Gruppen har så langt konkludert med at antall diagnostiske studier på flåttbårne sykdommer, bortsett fra borreliose og TBE, er begrenset.

Sist faglig oppdatert: 18. september 2020