Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.9Nettverkets anbefalinger om oppdatert handlingsplan mot menneskehandel og en formalisert identifiserings- og oppfølgingsinstans

Norge mangler en oppdatert handlingsplan mot utnyttelse og menneskehandel og en «National referral mechanism», NRM, en nasjonal funksjon som formelt identifiserer og følger opp ofre for menneskehandel. Et formalisert identifiserings-, henvisnings- og oppfølgingssystem utviklet med utgangspunkt i ofrenes situasjon og behov ville langt på vei løse mange av utfordringene nettverket har synliggjort i denne rapporten. Nettverket etterlyser en oppdatert handlingsplan og igangsetting av arbeidet med å få på plass en NRM. Dette er noe som også etterlyses av Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) og andre internasjonale organer, og som er særlig aktuelt som en følge av revideringen av EU-direktivet mot menneskehandel. Der blir medlemslandene pålagt å ha NRM, handlingsplaner og andre strukturer på plass i arbeidet mot menneskehandel. Det er særlig viktig at nye former for menneskehandel som identifiseres inngår i en oppdatert handlingsplan. Det vises særlig til at tvangsekteskap nå er vedtatt som et særskilt utnyttelsesformål i det reviderte anti-trafficking direktivet til EU. Det vil være svært uheldig dersom Norge er vesentlig dårligere rustet til å bekjempe menneskehandel og ivareta ofre enn øvrige land i Europa.

Siste faglige endring: 09. april 2024