Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4 Formidling

Webinar om ukrainske flyktninger og risiko for utnytting og menneskehandel, 12. mai 2022

Det ble arragert et tverrdirektoralt webinar den 12. mai 2022, kort tid etter den russiske invasjonen i Ukraina. Mange ukrainere var på flukt, og etter hvert kom det flere og flere til Norge. I den forbindelse ble det arrangert en serie webinarer for å heve kompetansen i kommunene som møtte asylsøkere/flyktninger/personer på kollektiv beskyttelse fra Ukraina. Nettverket bidro inn i et seminar om «Risiko for utnytting og menneskehandel», arrangert av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Det var ca 120 deltagere som fulgte webinaret live og 80 som har sett det i opptak per mars 2024. 

Webinar om helsepersonell i møte med vold og utnyttelse: avvergingsplikt og taushetsplikt, 16. februar 2023

Nettverket arrangerte et webinar den 16. februar 2023, om avvergingsplikt og taushetsplikt i situasjoner der det er mistanke om vold og/eller utnyttelse. På webinaret «Helsepersonell i møte med vold og utnyttelse: Avvergingsplikt og taushetsplikt» ble det juridiske grunnlaget for avvergeplikt, taushetsplikt og utveksling av opplysninger presentert, og caser ble presentert og drøftet av representanter fra ulike deler av hjelpeapparatet og medlemmer av nettverket. Det var ca 460 deltagere som fulgte webinaret live og 440 som har sett det i opptak per mars 2024

Seminar om vold i nære relasjoner, overgrep, utnyttelse og menneskehandel

Som en avslutning på nettverksperioden arrangeres et seminar den 18. mars 2024. Seminaret Vold i nære relasjoner, overgrep, utnyttelse og menneskehandel handler om helsepersonells viktige rolle i å avdekke vold i nære relasjoner, overgrep, utnyttelse og menneskehandel. På grunn av stor oppslutning, gjøres det også opptak av seminaret slik at dette blir tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Siste faglige endring: 09. april 2024