Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Rapportering og samarbeid med Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM)

Helsedirektoratet har bidratt til KOMs årlige tilstandsrapport om menneskehandelsfeltet, med informasjon om aktivitet fra Helsedirektoratet, nettverket og fra RVTS-ene. Nettverket har også bidratt med innspill til KOMs veileder for identifisering av mulige ofre for menneskehandel og brosjyren Er du utsatt for vold, tvang eller press?. KOM har vært observatør og deltager på flere av nettverkets samlinger. Nettverket og KOM har også samarbeidet om webinarer og seminarer.

Siste faglige endring: 09. april 2024