Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Utvalg

Til den første responsgruppen ble en person fra sentral stab (fortrinnsvis fagdirektør) fra hvert sykehus i Norge forespurt om å delta. Til sammen 31 fra sentral stab ble invitert. Det ble innhentet e-postadresser via nettsiden til sykehuset eller henvendelse til HR-direktør hvis den ikke var oppgitt på nettsiden. 

Til den andre responsgruppen ble 101 kjøkkenledere fra alle norske sykehus forespurt om å delta. 

Til den tredje responsgruppen fikk 676 sengepostledere invitasjon om deltakelse. Organisasjonskartene ble brukt til å finne alle sengeposter. For flere sykehus fantes ikke kart med slike detaljer, og sykehusets HR- eller kommunikasjonsleder ble kontaktet for hjelp. Blant sengeposter for voksne ble ledere for somatiske akuttmottak, intensivavdelinger og føde-/barselavdelinger ikke invitert. Sengepostledere som jobber nærmest pasientene ble valgt, og individuelle e-postadresse ble innhentet. Spørsmål 3 og 4 i spørreskjemaet lister opp hvilke somatiske og psykiatriske sengeposter som var inkludert (se vedlegg).

Til den fjerde og siste responsgruppen ble 156 kliniske ernæringsfysiologer invitert, som hadde en stillingsprosent for inneliggende voksne pasienter.

Siste faglige endring: 03. april 2024