Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Design

Først ble det gjort en kartlegging av alle norske offentlige og private sykehus som har sengeposter med døgntilbud for voksne pasienter over 18 år. Til sammen 20 helseforetak ble inkludert i spørreundersøkelsen, med i alt 65 sykehus (derav 59 innen helseforetakene og seks private) og 83 psykiatriske klinikker/institusjoner (derav fire private/ideelle), samt fire distriktsmedisinske senter (DMS) (Vedleggstabell A).

Habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner ble ikke inkludert. Spørreundersøkelsen ble utført i 2023 og er en tverrsnittsundersøkelse med fire ulike responsgrupper.

Siste faglige endring: 03. april 2024