Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Spørreskjema

De fire ulike spørreskjema ble laget ved hjelp av Questback. Det ble sendt e-post til hver av deltakerne med en individuell lenke til spørreskjemaet. Svarfristen ble satt til 14 dager, og det ble innledningsvis sendt ut purring etter 7, 10 og 13 dager til dem som ikke hadde fullført innen fristen. 

De to første responsgruppene fikk spørreskjema rett før St. Hans, så purringen ble startet på nytt etter sommerferien (i midten av august). De to siste ble purret i 1-1,5 mnd etter utsendelsen. Datainnsamlingen ble avsluttet 20. november i 2023.

Siste faglige endring: 03. april 2024