Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Gjennomføring

Figur 1. Illustrasjon av gjennomføring av oppdraget
Figur 1. Illustrasjon av gjennomføring av oppdraget

2.4.1 Pilot og hovedundersøkelse

Målet med piloten var å teste første versjon av spørreskjemaene på et utvalg av deltakere fra alle tre helseforetak i Helse Midt-Norge (Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital, ved somatiske og psykiatriske sengeposter). De ble i tillegg stilt følgende spørsmål:

  • Hvor lang tid tok det å fylle ut skjemaet?
  • Er spørsmålene i undersøkelsen forståelige?
  • Oppleves spørsmålene som relevante?
  • Hvordan oppleves den tekniske og visuelle utformingen av skjemaet?
  • Har du andre tilbakemeldinger?

Alle spørreskjema i piloten ble sendt 31. mars 2023.

Antall inviterte og svar
 

Inviterte 

Besvart

Ikke besvart

 

Antall

Antall

%

Antall

Sengepostledere

19

6

32

13

Kjøkkenledere

3

3

100

0

Fagdirektører

3

3

100

0

Total

25

12

49

13

Det ble gjort endringer i spørsmålene på bakgrunn av responsen fra deltakerne i piloten.

Hovedundersøkelsens spørreskjemaer (Vedlegg spørreskjema) var som følger:

  • Spørreskjema sengeposter. Mat og måltider i spesialisthelsetjenesten (44 spørsmål)
  • Spørreskjema kjøkken. Mat og måltider i spesialisthelsetjenesten (47 spørsmål)
  • Spørreskjema sentral stab. Mat og måltider i spesialisthelsetjenesten (21 spørsmål)
  • Spørreskjema kliniske ernæringsfysiologer. Mat og måltider i spesialisthelsetjenesten (33 spørsmål).

Siste faglige endring: 03. april 2024