Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Nye tema i januar-rapporten

Forsinket fremdrift i Pasientens prøvesvar

Pasientens prøvesvar, som har vært organisert som en del av Program digital samhandling, har forsinket fremdrift. Pasientens prøvesvar skal sikre en felles tilgang til alle prøvesvar og dermed bidra til at informasjon gjenbrukes og redusere antall prøver, analyser og bilder. Løsningen skal sikre at helsepersonell med tjenstlig behov får innsikt og tilgang i pasientens prøvesvar. I tillegg etableres løsning som gir innbyggere samlet oversikt over innbyggers egne prøvesvar gjennom Helsenorge.

Utvikling av nødvendig funksjonalitet for å motta prøvesvar fra laboratorier og radiologiske virksomheter slik at prøvesvar tilgjengeliggjøres for helsepersonell gjennom kjernejournal og/eller via EPJ, samt fremdrift i regionenes utprøving av løsningen er forsinket. Fremdriften avhenger av at man har funksjonalitet for personvern og tilgangsstyring ferdig utviklet (PTS) og prøvd ut i henhold til regelverket. Håndtering av skjerming, sperring og innsyn må avklares, og utvikling av funksjonalitet for å håndtere eksempelvis sanksjonære prøver, som ikke skal inngå som del av prøvesvarene i løsningen må på plass.

Funksjonalitet for at helsepersonell kan lese tidligere prøvesvar fra kjernejournal må ferdigstilles og avhenger at man har funksjonalitet for personvern og tilgangsstyring ferdig utviklet (PTS) og prøvd ut i henhold til regelverket.

Prinsipper for utsatt innsyn må fastsettes, hvem som har ansvar for dette avhenger av de nye forskriftsendringene som HOD jobber med, samt ikrafttredelsestidpunkt for forskrift.

Funksjonalitet for å tilgjengeliggjøre pasientens prøvesvar for innbyggere er i utgangspunktet ferdig utviklet på Helsenorge, men kan ikke tilgjengeliggjøres før eksempelvis sanksjonære prøver og funksjonalitet for personvern og tilgangsstyring (PTS) er håndtert.

Som en konsekvens av forsinket utbredelse må drift- og forvaltningskostnader for pasientens prøvesvar i 2024 dekkes av investeringsmidler i stedet for av sektor.

Forsinket fremdrift i PLL SFM

Utprøving og innføring av PLL har noe forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Utprøvingsprosjektet i Bergen avsluttes 31.mars 2024. Per i dag er det rundt 200 fastleger, 15 sykehjemsleger, 30 avtalespesialister, 130 leger på Haraldsplass og 35 leger i Mottaksklinikken på Haukeland påkoblet PLL. Utprøvingen i Bergen er i hovedsak basert på Forskrivningsmodul (FM) med unntak av ett fastlegekontor i Bergen som har tatt i bruk PLL-funksjonalitet i SFM, og er med i utprøvingen av PLL. Utvidet utprøving og innføring av PLL i Bergensområdet er under planlegging, og utprøving av PLL i helseregion Nord er under planlegging. SFM har det siste halve året hatt fokus på stabilisering fremfor ny funksjonalitet. I tillegg er flere leverandører forsinket med sin integrasjon med SFM. Det er derfor færre virksomheter som har tatt i bruk SFM enn planlagt. Drift og forvaltning av SFM blir ikke dekket av betalingsplikten1 i 2024. HOD vurderer andre finansieringskilder, og har blant annet holdt tilbake investeringsmidler til dette formål. EPJ-leverandører som er integrert med SFM fullversjon er Webmed, SystemX, CGM, TietoEvry (delvis), Aidn (delvis) og Anita Systems. I tillegg er Helse Vest med Meona og Helseplattformen med Epic integrert og i produksjon med SFM Basis API. Totalt bruker ca. 250 virksomheter SFM fullversjon, hovedsakelig fastlegekontor, samt 75 virksomheter bruker SFM Basis API (se statistikk her). Se fullstendig status for SFM integrasjon med EPJ-er her: SFM leverandøroversikt - Norsk helsenett (nhn.no).

Tillitsrammeverket og deling av pasientens journaldokumenter

Tillitsrammeverket er under etablering og er planlagt ferdig i Q4-24. Det er Pasientens journaldokumenter som først vil prøve ut tillitsrammeverket og ta det i bruk. Rammeverket tilpasset pasientens journaldokumenter ferdigstilles i Q1 24, slik at HSØ kan starte utprøving. EPJ-leverandørene må utvikle funksjonalitet for pasientens journaldokumenter før begrenset utprøving kan starte, etter planen fra Q2-24.

Endelig leveranse av tillitsrammeverket i Q4 2024 vil være tilpasset andre tjenester, som pasientens prøvesvar.

Siste faglige endring: 31. januar 2024