Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Oppfølging av temaer fra november-rapportering

Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner

Tiltaket ‘Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner’(DBEP) (Helsedirektoratet) melder nå rød status grunnet manglende finansiering og fremdrift på arbeidet med å utvide løsningen etter en begrenset utprøving i Helse Nord.  For å oppnå målet om nasjonal innføring av digitale behandling- og egenbehandlingsplaner for relevante bruksområder må løsningen videreutvikles, API tas i bruk av EPJ, og flere erfaringer innhentes. Prosesser, veiledere og nødvendige rammebetingelser som f.eks takster må også på etableres for sektor. Prosjektet har nå finansiering til drift ut februar 2024, men mangler midler til å drifte løsningen og videre arbeid i prosjektet. Det er planlagt et møte med porteføljestyret i Helsedirektoratet 31.januar som kan gi avklaringer på finansiering.

Les rapportering på tiltaket på ehelse.no.

Digitale behandling og egenbehandlingsplaner vil også være en egen sak i NUIT (se NUIT sak 9/24 Prosjekt Digital behandlings- og egenbehandlingsplan).

Syntetiske data for verifikasjon og test

Verifikasjon i produksjonsmiljø

Flere regionale helseforetak melder behov for å verifisere funksjonalitet i Helsenorges produksjonsmiljø, for å avdekke feil som oppstår, eller blir synlige først ved produksjonssetting. Det kommer stadig flere og mer komplekse tjenester på Helsenorge. Dette er tjenester som inneholder personfølsomme opplysninger og det er avgjørende både for personvern, pasientbehandling og tillit til helsesektoren, at disse tjenester er verifisert og sikret så godt som mulig. Da er det en utfordring at de regionale helseforetakene ikke har tilgang på syntetiske "testaktører", slik at det finnes i dag ingen lovlig metode til å verifisere tjenestene på Helsenorge direkte i produksjon.

Syntetiske testpersoner i testmiljøer

Det foregår en del arbeid parallelt på området testing i testmiljøer i skatteetaten og i helsesektoren. Vi antar også at andre sektorer har tilsvarende behov og initiativer.

  • Folkeregisteret har opprettet "dynamiske", syntetiske testpersoner, som lever og dør.
  • Norsk helsenett har i dag en tjeneste, SyntPop, tilgjengelig for hele helsesektoren samt for tredjeparts leverandører som utvikler helsetjenester. Dette er en tjeneste som bygger på Skatteetaten sin tjeneste Tenor men som gir større og rett verdi til sektoren. SyntPop er en tjeneste som lager syntetiske testpersoner, både pasienter med familiesammensetninger og helsepersonell. Disse testpersonene kan du berike med den informasjonen du har behov for og som er tilgjengelig i tjenesten. Videre jobber nå Norsk helsenett med å etablere et Testunivers for sektoren som blir en nasjonal, robust, sandkasse for utvikling, testing og tidlig utprøving av helsetjenester. Her utvikles og tilbys det syntetiske data med samme kvalitet og verdi som opprinnelige data samt miljøer for utvikling og testing. Dette utvikles ved bl.a hjelp av AI.

Se for øvrig Helsedirektoratets retningslinjer på ehelse.no[1]

Siste faglige endring: 31. januar 2024