Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Denne rapporten er Helsedirektoratet sin sluttrapport for oppdraget «Vurdering av ny spesialitet i klinisk odontologi / multidisiplinær odontologi (MDO)» (TTB[1] 30.08.2006). Rapporten omhandler utprøving av en ny videreutdanning for tannleger på spesialistnivå, som har pågått ved UiT Norges arktiske universitet (tidl. Universitetet i Tromsø) i tidsrommet 2011-2021, og som åtte kandidater har fullført (se kapittel 10 om bakgrunn).

Oppdraget inngår i en kontekst av flere store satsninger i helse- og omsorgstjenesten som tar sikte på å gi bedre tjenester til mangfoldet av brukere og pasienter.

 

Fotnoter

[1] Tildelingsbrev/tillegg til tildelingsbrev (TTB) er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

1.1. Oppdrag kapittel 770 tannhelsetjenester

1.2. Førende dokumenter og pågående prosesser

1.3. Oppdrag multidisiplinær odontologi

Siste faglige endring: 18. mai 2022