Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.4. Tilgrensende arbeid

Følgende normerende produkter og oppdrag er relevant for dette arbeidet:

Produkter og oppdrag

Ansvarlig

Leveranse

Felles retningslinje for Statens barnehus

POD

2016

Revisjon av Felles retningslinjer for Statens barnehus

POD, Bufdir, Hdir

Kommer

Nasjonale faglige råd - Statens barnehus - medisinske undersøkelser

Helsedirektoratet

2019

Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Bufdir, Helsedirektoratet

2023

Utvidelse av pakkeforløp barn i barnevernet med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse

Helsedirektoratet, Bufdir

2022

Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i overgrepsmottak

Helsedirektoratet

2021

Akuttveileder pediatri

Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening

1998, oppdateres fortløpende

Generell veileder pediatri

Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening

2006, oppdateres fortløpende

Evaluering av Statens barnehus (NOVA-rapporten)

POD

2022

Etablering av nytt barnehus i Nord-Norge (samisk barnehus)

JD

Pågående

Sist faglig oppdatert: 28. oktober 2022