Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Problemforståelse

Problemforståelsen og punktene under må sees i sammenheng med Ernæringsstrategien og utfordringsbildet som ligger der: Manglende systematikk, for lite kunnskap og kompetanse, og manglende individuell tilpasning. Disse utfordringene er til dels overlappende og gjensidig avhengig av hverandre.

3.1. Manglende etterlevelse av god ernæringspraksis

3.2. Manglende systematisk innsats for å forebygge feil- og underernæring hos hjemmeboende

3.3. Mangel på matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten

Siste faglige endring: 15. mars 2024