Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Liste over innspillsaktører

Følgende organisasjoner og enkeltpersoner har gitt muntlige og/eller skriftlige innspill.

Organisasjon/person

Muntlig

Skriftlig

Bergen kommune

X

X

Bærum kommune, sentralkjøkken

X

X

Drammen kommune

X

X

Eldreombudet

 

X

Fagforbundet

X

X

Fellesorganisasjonen

 

X

Helsefagarbeiderforbundet

X

X

Helse Bergen

 

X

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)

 

X

Kost- og ernæringsforbundet

X

X

Kreftforeningen

X

X

Kristiansund kommune sine sykehjem v/ Liv Aandal

X

X

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

X

 

Lillestrøm kommune, Avdeling for kjøkken og matomsorg

X

X

Mattilsynet

 

X

Molde kommune (Glomstua omsorgsdistrikt)

 

X

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) - NTNU

X

X

Nesodden kommune, Nesoddtunet sykehjem

X

X

NHO Service og Handel

X

 

Nordre Follo kommune

X

X

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

X

 

Oslo kommune, Helseetaten

 

X

Oslo kommune, Sykehjemsetaten

X

X

Oslo Nye Høyskole

X

 

Oslo Universitetssykehus kjøkken

 

X

Pensjonistforbundet

 

X

Matvarehuset

X

X

Ronald Takke

X

X

Stange kommune

 

X

Stavanger Universitet - Norsk hotellhøgskole

X

 

Tannlegeforeningen

 

X

Thomas Bøhmer

X

X

Tromsø kommune, Avdeling for helse og omsorg

 

X

Trysil kommune

 

X

Vernepleierforbundet

X

 

Ålesund kommune, verksemd Måltid og ernæring

X

X

Deltatt på innspillsmøter, ikke egne innlegg eller skriftlige innspill:

 

 

Representanter fra hhv: Stovnerskoghjemmet, Helse Nord-Trøndelag HF, Indre Østfold kommune, Norges Astma og Allergiforbund, Sykehuset Telemark HF, Statsforvalteren i Innlandet, Trondheim kommune, enhet for service og internkontroll, Hamar kommune, Norsk sykepleierforbund

 

 

Siste faglige endring: 20. mars 2024