Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Forutsetninger for en vellykket gjennomføring

For at mattilbudet skal være tilpasset den enkeltes individuelle behov må mat- og ernæringsarbeidet i kommunen settes i system. Flere kommuner bør utvikle, forankre og iverksette lokale ernæringsstrategier og planer. Den matfaglige arbeidet må videre sees i sammenheng med det systematiske ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten.

Det er behov for konkrete virkemidler som kan bidra til å rekruttere betydelig flere kokker, etablering av matvertordninger og kompetanseheving av matverter, samt økt tilgang til kliniske ernæringsfysiologer.

Å innrette tjenestene med mer systematisk opplæring i mat og ernæring og mer tverrfaglig samarbeid mellom kjøkken og helsepersonell vil kunne bidra til en bedre arbeidsfordeling, frigjøre tid til pleieoppgaver, bidra til et tryggere mattilbud og mer effektiv og kunnskapsbasert ernæringsoppfølging. Det vil også bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet og bidra til å nå målet om at flere eldre skal få oppleve gode måltidsopplevelser og redusert feil- og underernæring.

De fleste av tiltakene er av pedagogisk og/eller strukturell art. Noen av tiltakene vil kunne ha juridiske og/eller økonomisk konsekvenser. Det er ikke gjort effektberegning eller beregning av juridiske og økonomiske konsekvenser av tiltakene som anbefales. 

Siste faglige endring: 15. mars 2024