Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Regionalt støtteapparat

Statsforvalternes rapportering per 1. november 2022 viste at mer enn 300 av kommunene har vedtatt reformen politisk. Mange har ikke reformen som en særsatsing, men intensjonene med reformen ivaretatt i planstrategi og samfunnsplaner. Mangel på plan- og analysekompetanse er en utfordring, særlig i mindre kommuner. De regionale støtteapparatene har jobbet godt med å gi tilpasset støtte. Støtte til analyse og planlegging må fortsatt være en prioritert oppgave for de regionale støtteapparatene i 2023.

  • Bistand til lokal planlegging.
    • Det har vært stort regionalt fokus på planarbeid også i 2022. Det har blitt gjennomført webinarer og seminarer rundt om i de fleste fylker med dette temaet. Ved utgangen av 2022 hadde 307 av 356 kommuner gjort politiske vedtak eller dokumentert at de kom til å fatte vedtak i løpet av 2022.
  • Møtepunkt og samarbeid på tvers.
    • Det har vært stor regional aktivitet for å sette reformen på dagsorden: nyhetsbrev, konferanser, podkaster, webinarer, åpne nettmøter, erfaringssamlinger samt oppfølging med enkeltkommuner. Noen embeter samarbeider på tvers av fylkene og flere av initiativene er åpne for alle.
  • Nettverk.
    • Rapporteringen pr. 1. november 2022 viser at eksisterende nettverk benyttes i mange fylker. Nye nettverk som understøtter reformarbeidet, er også etablert. Kommunene trekker særlig frem nettverket for et aldersvennlig Norge, ulike samhandlingsarenaer i regi av det regionale støtteapparatet og ulike helsenettverk, f.eks. knyttet til velferdsteknologi eller TØRN-prosjektet.

Sist faglig oppdatert: 17. april 2023