Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Leve hele livet og andre nasjonale satsninger

Det er en rekke nasjonale satsinger og initiativ som på ulikt vis henger sammen med Leve hele livet. Satsinger som inneholder tiltak og virkemidler som bidrar til å støtte opp under målsettingene i reformen. For å lykkes med arbeidet er det viktig at alle berørte ser disse sammenhengene og hvor de ulike tiltakene og virkemidlene som understøtter målene med reformen er forankret.

Helsedirektoratet inngikk i 2021 en avtale med tjenestedesignbyrået Halogen for å  bistå i prosessen. Målet er en mest mulig helhetlig styringsstruktur og organisering som skal 1) være til støtte for arbeidet internt i direktoratet for best mulig koordinering og effektiv gjennomføring, 2) synliggjøre sammenhengene mellom satsningene og reformen slik at den kan kommuniseres tydelig utad overfor aktørene som skal bidra til å implementere løsningene og 3) få frem satsningene på en måte som viser helhet og sammenheng og hvordan de støtter opp om felles målsettinger.

Arbeidet resulterte i en innsiktsrapport som ble overlevert Helsedirektoratet våren 2022. Innsiktsrapporten viser til at flere nasjonale satsninger har felles og/eller overlappende mål, målgruppe eller tematikk med reformen. Utfordringen er at mange av disse satsningene ikke ses i sammenheng i praktisk gjennomføring. Dette skaper utfordringer for å se helhet og sammenheng for kommuner og andre aktører som skal gjennomføre tiltakene.

Basert på denne innsikten ble prosjektet videreført for å bedre kommunikasjon og veiledning mot kommuner og andre aktører herunder: 1) Bistå kommuner i få en bedre forståelse hvordan statlige føringer henger sammen og kan brukes når kommunen skal omsette statlige føringer lokalt. 2) Utvikle godt samarbeid med eksterne aktører som støtter gjennomføring av oppdraget i spredning og implementering, gjennom koordinert innsats og sammenhengende dialog.

Arbeidet ble påbegynt høsten 2022 og vil fortsette ut første kvartal 2023, med vekt på veiledningsmateriell og kommunikasjonsmateriell.

Siste faglige endring: 17. april 2023