Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.14Vedlegg 14: Fordeling tematisk individnivå koding norsk søk – norsk språk 

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor individnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (24%), planer og verktøy (9%), tjenesteutvikling (5%), recovery (33%) og samarbeid og dialog (29%).

Referanser tilhørende kategori

Recovery

(Andvig et al., 2013; Biong & Soggiu, 2015; Bjørlykhaug & Redzovic, 2016; Bøe et al., 2021; Dyrstad et al., 2017; Einbu & Larsen, 2016; Hansen, 2020)

Samarbeid og dialog

(Hammer et al., 2013; Larsen et al., 2021; Lippestad & Steihaug, 2015; Sælør et al., 2019; Årseth & Johannessen, 2013; Årseth et al., 2019)

Helsekompetanse og myndiggjøring

(Engen & Grav, 2018; Grønnestad & Vevatne, 2013; Larsgaard et al., 2020; Lorem et al., 2014; Sørly, 2017)

Planer og verktøy

(Hansen, 2014; Hassel et al., 2016)

Tjenesteutvikling

(Helgesen, 2017)

Familie, pårørende og nettverksarbeid

(Biong et al., 2015; Borg et al., 2012; Klevan et al., 2013; Saelör & Biong, 2017; Ødegård et al., 2015)

Referanser alfabetisk rekkefølge

Andvig, E., Lyberg, A., Karlsson, B., & Borg, M. (2013). Et anstendig liv: Erfaringer med å skape et hjem for personer med rus- og psykiske helseproblemer. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(2), 160-168.

Biong, S., & Soggiu, A.-S. (2015). Her tar de tingene i henda og gjør noe med det - Om recovery-orienteringen i en kommunal ROP-tjeneste. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11(1), 51-60.

Biong, S., Sveipe, E. J., & Ravndal, E. (2015). Alt verker og alt har satt seg fast»: Om pårørendes erfaringer med overdosedødsfall. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(4), 278-287.

Bjørlykhaug, K. I., & Redzovic, S. (2016). Borte bra, hjemme best? - En kvalitativ studie av voksne brukeres opplevelser i møte med ambulante akutteam og ambulante oppfølgingsteam i psykisk helsevern. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(3), 221-231. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2016-03-05

Borg, M., Haugård, E., & Karlsson, B. (2012). "Uten oss går det ikke" - pårörendes erfaringer med psykisk krise. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(2), 16-29. http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2407

Bøe, T. D., Larsen, I. B., & Topor, A. (2021). Ikke la meg være i fred: om et comeback til sosial responsivitet. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 18(3), 283-294. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2021-03-05

Dyrstad, A. M., Almvik, A., Bjerkeset, O., & Ness, O. (2017). Korsang som recovery-fremmende tiltak for personer med psykiske helseplager. Scandinavian Psychologist, 4(e17), 1-19. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e17

Einbu, M., & Larsen, I. B. (2016). Innenfrakunnskap om årsaker til truende atferd eller aggresjon og alternativer til bruk av tvangsmidler. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(1-2), 24-33. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-04

Engen, H., & Grav, S. (2018). "Ingen andre kan fly det helikopteret bortsett fra deg selv": En kvalitativ studie av opplevelser med bruk av kriseplan. Scandinavian Psychologist, 5(e4), 1-20. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.5.e4

Grønnestad, T., & Vevatne, K. (2013). Karate som virkemiddel i bedringsprosessen - Hvordan påvirker karate og sosial ferdighetstrening selvfølelsen til personer med psykiske lidelser? Nordisk Sygeplejeforskning, 3(1), 47-58.

Hammer, J., Wilhelmsen, K., Strand, M., & Vråle, G. B. (2013). Kvinner som selvskader opplever bedring ved innleggelse i akutt psykisk helsevern. Sykepleien Forskning, 8(1), 46-52. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0010

Hansen, G. V. (2014). Kortprogram rus - erfaringer med et tilbud i kriminalomsorgen. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11(4), 307-316. https://www.idunn.no/tph/2014/04/kortprogram_rus_-_erfaringer_med_et_tilbud_i_kriminalomsorg

Hansen, G. V. (2020). For noen beboere er bofellesskap en god løsning. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 17(02-03), 95-104. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2020-02-03-03

Hassel, A.-M. F., Hilstad, L., & Alteren, J. (2016). Å være i relasjon med seg selv og andre. Pasientens erfaringer med temabasert samtalegruppe i allmennpsykiatrisk døgnavdeling. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(3), 188-199. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2016-03-02

Helgesen, J. H. I. (2017). Ny fangebehandling i norske fengsler?: om innsatte rusbrukeres opplevelser av selvbestemmelse og medvirkning

 Tidsskrift for velferdsforskning, 20(2), 100-116. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2017-02-01

Klevan, T., Viksmo, M. S., & Borg, M. (2013). "Å være forelder står over alt annet" - om foreldrerollen i en psykisk krise ["Being a parent stands above all". Parenting in a mental health crisis]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(3), 199-208. https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2444744

Larsen, I. B., Alain, T., & Tore Dag, B. (2021). Pleieuniformen på sengen - om steder, gjenstander og bedring. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(3), 272-282. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2021-03-04

Larsgaard, A. K., Krane, V., & Damsgaard, H. L. (2020). Brikke eller aktør og samskaper? Tidsskriftet Norges barnevern(1), 4-21. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-01-02

Lippestad, J.-W., & Steihaug, S. (2015). Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid? Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(3), 217-228. https://www.idunn.no/tph/2015/03/hva_mener_mennesker_med_en_schizofrenidiagnose_er_viktig_fo

Lorem, G. F., Steffensen, M., Frafjord, J., & Wang, C. E. A. (2014). Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11(2), 115-124.

Saelör, K. T., & Biong, S. (2017). «Å få lyset til å fortsette å brenne»: En fenomenologisk studie av håp hos pårörende i psykisk helsevern. Scandinavian Psychologist, 4(e3), 1-19. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e3

Sælør, K. T., Bjørlykhaug, K. I., Bank, R. M., & Johnson, T. A. (2019). Møter i mørket. Tidsskrift for velferdsforskning, 22, 110-125. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-02-02

Sørly, R. (2017). Relasjonell innsikt sett i lys av makt, kunnskap, kjønn og ansvar. En studie fra nordnorsk distriktpsykiatri. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 14(4), 290-301. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-04-02

Ødegård, A., Lohne, M., & Willumsen, E. (2015). Utilsiktet flytting fra fosterhjem - En kvalitativ studie av fosterforeldrenes erfaringer. Tidsskriftet Norges barnevern(3), 169-181.

Årseth, A. L., & Johannessen, B. (2013). Opplevelsene av å få og leve med en psykiatrisk diagnose [The experience of having and living with a psychiatric diagnosis]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(1), 25-35. https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/138713

Årseth, A. L., Torjussen, E., & Johannessen, B. (2019). Hva hindrer unge voksne i å möte til rusbehandling? [What factors prevent young adults from showing up for their addiction treatment?]. Sykepleien Forskning, 14(e-76440), 1-19. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.76440

Siste faglige endring: 22. mars 2024