Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Kommunale helse- og omsorgstjenester som ytes ved bruk av tvang og makt

Tre former av bruk av tvang rapporteres til KPR helse og omsorg:

  • vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c
  • skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter kap. 9 §9-5, tredje ledd bokstav a
  • helsehjelp med tvang etter pasientrettighetsloven kap. 4 a  

Tabell 3.10.1 presenterer tall for ovennevnte former for rapportering i perioden 2017 – 2022[15].  

Tabell 3.10.1 Bruk av tvang, personer gjennom året, etter type tvang

 

 

Personer som mottar tjenester som ytes ved bruk av tvang, antall

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner (etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav a)

973

1 091

1 197

1 271

1 230

1 169

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak – vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c

1 091

630

761

852

907

1 106

Helsehjelp med tvang etter pasientrettighetsloven kapittel 4 a

1 066

1 107

1 353

1 395

1 555

1 694

Kilde: KPR helse og omsorg

1 169 personer mottok tjenester ved bruk av tvang i nødsituasjoner i 2022. 1 106 personer mottok tjenester ved bruk av tvang etter planlagte tiltak i 2022. 1 694 personer fikk helsehjelp med tvang i 2022.

 

[15] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 12. desember 2023