Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.8Heldøgnstjenestetilbud

Heldøgnstjenestetilbud er en relativt ny opplysning i registeret. Opplysningen er rapportert fra og med rapporteringsåret 2019, og skal synliggjøre at tjenestemottakers totale tjenestetilbud er tilsvarende heldøgnstjenestetilbud for personer som ikke bor på institusjon. 353 av 356 kommuner har rapportert heldøgnstjenestetilbud i 2022 (99 prosent), det er flere enn i 2021 (349 kommuner eller 98 prosent). Om lag 66 000 personer var rapportert med heldøgnstjenestetilbud for 2022. Dette er en økning med avrundet 2 400 personer (økning med 3,8 prosent) fra 2021. Tallene må brukes med forsiktighet, da det foreligger noe usikkerhet rundt rapporteringene: mange personer rapportert med heldøgnstjenestetilbud var f.eks. rapportert med kun en tjeneste med null timer per uke i omfang.

Siste faglige endring: 12. desember 2023