Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.9Venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester

Venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester (videre i teksten "venteliste") er en relativt ny opplysning som rapporteres til KPR fra og med 2019. Tallene må brukes med forsiktighet, da det foreligger noe usikkerhet rundt innrapporteringene: det er kjent at andre typer ventelister rapporteres under venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester; i tillegg, har mange registreringer datering langt tilbake i tid (f.eks. "satt på venteliste" i 2003).

283 av 356 kommuner (79 prosent) har rapportert minst en person på venteliste i 2022. 3 028 personer er rapportert med venteliste med dato i 2022.

Siste faglige endring: 12. desember 2023